Jelínková, Jana

Varianty jmen:

Jelínková, Jana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko - jihozápadní předhradí (výzkum 1960 až 1962) : kostrové hroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 135–154.

Kapitola
Kudělka, Viktor. Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, s. 245–250.

Kapitola
Krejčí, Karel. Fyziologická črta v české literatuře. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 59–73.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Napoleonské epopeje L.N. Tolstého a S. Žeromského. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 89–101.

Článek
Jelínková, Jana. Pátrání po souvislostech. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 3, s. 1–5.

Článek
Čáp, Pavel. Plátované nože z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 291–295.

Článek
Jelínková, Jana. Pocta akademiku Lichačovovi. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 47–49.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar. Prosimetrum u Kosmy. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, s. 151–163.

Článek
Vignatiová, Jana. Součásti jezdecké výstroje z nálezů na Pohansku u Břeclavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 161–198.

Kapitola
Jelínková, Jana. Sympozium "Literatura, umění a revoluce". In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, s. 281–288.

Článek
Kalousek, František; Dostál, Bořivoj; Vignatiová, Jana; Šik, Augustin. Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969-1973). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 155–175.

Kapitola
Jelínková, Jana. Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, s. 337–349.

Článek
Jelínková, Jana. Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 127–129.

Článek
Vignatiová, Jana. Velkomoravská studna z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 203–214.