Kákošová, Zuzana

Varianty jmen:

Kákošová, Zuzana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Kapitola

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Aktuálne problémy medziliterárnych vzťahov v staršej slovenskej literatúre. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 87–94.

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Estetické hodnoty latinskej poézie 16. storočia : (Ján Sambucus, Martin Rakovský a Juraj Koppay). In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 143–151.

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Humanisti 16. storočia ako širšie kulturně a literárně spoločenstvo. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 41–53.

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Humanistický básník Juraj Koppay v českom literárnom kontexte. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, s. 62–75.

Článek
Kákošová, Zuzana. Podoby zobrazenia Turka a tureckých reálií v slovenskej literatúre 16. a 17. storočia. Bohemica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 31–45.

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 107–115.