Keller, Jan

Varianty jmen:

Keller, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26.

Článek
Keller, Jan. [Azimi, Vida. Un modèle administratif de l'ancien régime: les commis de la Ferme générale et de la Régie générale des aides]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 101–102.

Článek
Keller, Jan. Deset let rizikové společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, roč. 45, č. G38, s. 7–27.

Článek
Keller, Jan. [Dobson, Andrew P. Green political thought: an introduction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 97–98.

Článek
Keller, Jan. [Gulijev, Vladimir Jevgen'jevič et al. Současná buržoazní politická věda: problémy státu a demokracie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 119–121.

Článek
Keller, Jan. [Janoušek, Jaromír. Společná činnost a komunikace]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 110–111.

Článek
Keller, Jan. Komunita - proměny nebo zánik?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 31–42.

Článek
Keller, Jan. Krize sociální integrity z pohledu francouzské sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. G35, s. 65–78.

Kapitola
Keller, Jan. Literatura. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 106–107.

Článek
Keller, Jan. Makrosociální souvislosti krize rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 15–26.

Kapitola
Keller, Jan. Marxistická koncepce sociálního jednání - základní principy. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 21–32.

Kapitola
Keller, Jan. Marxistické řešení problému sociálního jednání - shrnutí. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 87–99.

Kapitola
Keller, Jan. Max Weber - uvedení kategorie sociálního jednání do nemarxistické sociologie. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 11–19.

Kapitola
Keller, Jan. Některé nepozitivistické koncepce sociálního jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 49–72.

Článek
Keller, Jan. Nezamýšlené důsledky jednání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 23–35.

Článek
Keller, Jan. O vztahu k přírodě : (velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, roč. 44, č. G37, s. 65–75.

Kapitola
Keller, Jan. Poznámky. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 101–105.

Kapitola
Keller, Jan. Problém nezamýšlených důsledků jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 73–85.

Článek
Keller, Jan. Randall Collins - sociologie mezi tradicí a perspektivou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 75–90.

Kapitola
Keller, Jan. Social action from the point of view of marxian sociology. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 108–110.

Článek
Keller, Jan. Socialistický způsob života jako sociální realita III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 105–106.

Článek
Keller, Jan. Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 105–107.

Kapitola
Keller, Jan. Teorie sociální směny - příklad pozitivistického přístupu k sociálnímu jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 33–47.

Kapitola
Keller, Jan. Úvod - nástin problému. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, s. 7–9.

Článek
Keller, Jan. [Weizsäcker, Ernst Ulrich von; Lovins, A.B.; Lovins, L.H. Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů: nová zpráva Římskému klubu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 221–223.