Klápště, Jan

Varianty jmen:

Klápště, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33.

Článek
Klápště, Jan; Frolík, Jan. 8. a 9. kolokvium Mediaevalia archaeologica Bohemica. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 521–522.

Článek
Klápště, Jan; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 11–31.

Článek
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr. Archeologie a architektura. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 11–24.

Článek
Klápště, Jan. Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 459–468.

Článek
Klápště, Jan. Česká archeologie a studium problematiky 13. století. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 9–17.

Kniha
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Článek
Klápště, Jan; Velímský, Tomáš. Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu). Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 121–129.

Článek
Klápště, Jan. Oldřich Kotyza : 5. února 1963 – 26. ledna 2021. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 392–400.

Kniha
Dresler, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 2011

Článek
Klápště, Jan; Sommer, Petr. PhDr. Tomáš Edel (3.10.1951–26.4.2010). Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 484–485.

Kniha
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013

Článek
Klápště, Jan. Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 535–551.

Článek
Klápště, Jan. Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou, 4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 625–626.