Koutná, Marie

Varianty jmen:

Koutná, Marie (preferováno)
Koutná-Ondroušková, Marie
Ondroušková, M.
Ondroušková, Marie
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Koutná, Marie. [Grasshoff, Helmut. A.D. Kantemir und Westeuropa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 172–174.

Článek
Koutná, Marie. [Jefimov, A.I. История русского литературного языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 144–145.

Článek
Koutná, Marie. [Radovskij, Moisej Izrailevič. Antioch Kantemir i Peterburskaja [i.e. Peterburgskaja] Akademija nauk]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 183–186.

Článek
Koutná, Marie. Rodinné prostředí Antiocha Kantemira. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 129–135.

Článek
Koutná, Marie. [Tvorčestvo Dostojevskogo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 268–271.

Článek
Koutná, Marie. Úloha parodie ve vývoji satirické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 35–41.

Článek
Zatočil, Leopold. Zur deutschen Druckvorlage des Rohový Sayffryd von Tobiáš Mouřenín : Frank Wollman zugeeignet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 5–18.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Последние Кельты в Моравии : резюме. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 505–519.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Послесловие. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 594–624.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Резюме. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, s. 342–347.