Kropáčková, Markéta

Varianty jmen:

Kropáčková, Markéta (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Kropáčková, Markéta. [Pokorný, M. Románová epopej v žánrových a meziliterárních souvislostech]. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 1, s. 53–54.

Článek
Kropáčková, Markéta. Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů). Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 133–139.

Článek
Kropáčková, Markéta. XXI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 44–45.

Článek
Kropáčková, Markéta. Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 32–37.