Lojdová, Kateřina

Varianty jmen:

Lojdová, Kateřina (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28.

Článek
Vlčková, Kateřina; Květoň, Petr; Ježek, Stanislav; Mareš, Jan; Lojdová, Kateřina. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. 2019.

Článek

Kapitola
Lojdová, Kateřina. Jak vystavět osnovu textu. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Kapitola

Kniha
Lojdová, Kateřina; Novotný, Petr; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Článek
Lojdová, Kateřina. Skryté světy mládeže. Studia paedagogica. 2009.

Kapitola
Lojdová, Kateřina. Sociálně patologické jevy v profesi sociálního pedagoga. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Článek
Lojdová, Kateřina; Vlčková, Kateřina; Nehyba, Jan. Stories of teachers' identity : between personal and professional experience. Studia paedagogica. 2021.

Článek

Kniha
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Článek
Lojdová, Kateřina. Veřejná pedagogika subkultur. Studia paedagogica. 2014.