Macků, Jan

Varianty jmen:

Macků, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Macků, Jan. Americký sborník o Sartrovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 92–93.

Článek
Macků, Jan. [Folta, Jaroslav; Horský, Zdeněk; Nový, Luboš; Seidlerová, Irena; Smolka, Josef; Teich, Mikuláš. Dějiny exaktních věd v českých zemích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 85–88.

Článek
Macků, Jan. K nedožitým devadesátinám Inocence Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 115–117.

Článek
Macků, Jan. K otázce postavení inteligence ve společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 42–54.

Článek
Macků, Jan. K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 177–178.

Článek
Macků, Jan. K šedesátinám Živana Vodseďálka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 217–220.

Článek
Macků, Jan. K úloze vědy v dějinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 167–170.

Článek
Macků, Jan. K vývoji strukturalismu v české filosofii a v humanitních vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 79–91.

Článek
Macků, Jan. Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 109–112.

Článek
Macků, Jan. Ke kritice sociologických teorií "elity". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 188–189.

Článek
Macků, Jan. Konference o otázkách lékařské morálky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 216.

Článek
Macků, Jan. Kritický realismus a strukturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 39–46.

Článek
Macků, Jan. Les étapes et les tendances principales de la sociologie Tchécoslovaque. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 27–38.

Článek
Macků, Jan. [Malý sociologický slovník ; Sociologický slovník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1971, roč. 20, č. B18, s. 81–82.

Článek
Macků, Jan. Nad články V.V. Adoratského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 185–186.

Článek
Macků, Jan. Několik poznámek k Masarykovu realismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 68–82.

Článek
Cahová, Dagmar; Gregor, Miroslav; Macků, Jan. O sociologickém výzkumu mládeže v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 137–139.

Článek
Macků, Jan. On the problem of intelligentsia in the process of social change. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 113–122.

Článek
Macků, Jan. Poznámky k strukturálnímu determinismu v díle Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, roč. 15, č. B13, s. 27–32.

Článek
Macků, Jan. Příspěvek k diskusi o otázkách pravdy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. 168.

Článek
Macků, Jan. Professor Inocenc Arnošt Bláha : born on 16th July, 1879 - died on 25th April, 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 9–10.

Článek
Macků, Jan. Progressive traditions of the Czech sociology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. 7–16.

Článek
Macků, Jan. Sociologická studie o smýšlení a obavách amerických vědců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. 167–168.

Článek
Macků, Jan. [Steiner, Hanuš. Teoretické problémy propagandy a společenského vědomí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 112–113.

Článek
Macků, Jan. Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 7–18.