Matějková, Kristýna

Varianty jmen:

Matějková, Kristýna (preferováno)
Peroutková Matějková, Kristýna
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Havrda, Jan; Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 23–51.

Článek
Peroutková Matějková, Kristýna. Hrnčířská formička z Jičína. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 583–591.

Článek
Matějková, Kristýna. Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 89–117.

Článek
Cymbalak, Tomasz; Kočár, Petr; Matějková, Kristýna; Sůvová, Zdeňka. Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 675–704.