Matyušová, Zdeňka

Varianty jmen:

Matyušová, Zdeňka (preferováno)
Матыушова, Зденька
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 47.

Článek
Matyušová, Zdeňka. 300 лет лицевого букваря Кариона Истомина. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 1, s. 47–50.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Čisté kamínky dětské duše : (o tvorbě prozaika Alberta Lichanova). Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 37–45.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Člověk, umění a literatura. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 3, s. 57–58.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Domov jako dimenze lidského života v prózách Viktora Astafjeva. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 41–50.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Druhé setkání s ruským spisovatelem N. S. Leskovem. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 167–171.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 139–142.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Indoevropská lingvistika a klasická filologie. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 65–71.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Italští slavisté na mezinárodním kongresu v Ochridu. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 1, s. 46–47.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 151–154.

Článek
Matyušová, Zdeňka. [Kuzněcovová, O.; Ondrejčeková, E.; Dekanová, E. Вы говорите по-русски?]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 70–71.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Literární šlépěje v paměti a proudu času. Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 1, s. 103–104.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Magické prózy Vasilije Bělova (*23.10.1932–†4.12.2012). Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 1, s. 34–38.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Mezinárodní náhled na budoucnost slavistiky. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 3, s. 59–63.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Mlčenlivé slzy smutku : (Památce Viktora Astafjeva). Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 3, s. 38–39.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 173–175.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Náhled do mezinárodního slavistického života. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 220–227.

Článek
Matyušová, Zdeňka. O aktuální problematice současné ruské konfliktologie. Новая русистика. 2015, roč. 8, č. 1, s. 69–71.

Článek
Matyušová, Zdeňka. O perspektivách výuky ruského jazyka a literatury v nové Evropě. Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 1, s. 95–98.

Článek
Matyušová, Zdeňka. O prózách Jevgenije Nosova. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 31–32.

Článek
Matyušová, Zdeňka. O snění v životě lidském. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 59–60.

Článek
Sazonova, Lidija Ivanovna. Památce Hanse Rotheho (1928–2021). Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139–142.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Poutavý vypravěč s vlídnou myslí a otevřeným srdcem. Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 1, s. 47–56.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Proměny kulturologických koncepcí ve středoevropském kontextu. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 3, s. 60–62.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Ruština jako jinoslovanský jazyk. Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 1, s. 99–101.

Článek
Matyušová, Zdeňka. Slavistika na počátku třetího tisíciletí – zamyšlení nad slavistickou současností a budoucností. Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 2, s. 100–105.