Mezník, Jaroslav

Varianty jmen:

Mezník, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Mezník, Jaroslav. [Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951. Soudobé dějiny. III, č.1. ; Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (Výběr dokumentů)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 190–191.

Kapitola
Mezník, Jaroslav. Die Entwicklung der hussitischen Städte vor der hussitischen Revolution. In: Folia diplomatica. I. 1971, s. 227–238.

Článek
Mezník, Jaroslav. [Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 189–190.

Článek
Mezník, Jaroslav. [Engelmann, Erika. Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert...]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 165–167.

Článek
Mezník, Jaroslav. [Janáček, Josef. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 211–213.

Článek
Mezník, Jaroslav. K otázce struktury českých měst v době předhusitské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. 73–91.

Článek
Mezník, Jaroslav. Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 39–50.

Článek
Mezník, Jaroslav. [Urbánek, Rudolf. Věk poděbradský. IV, Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad: léta 1460 - 1464]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 147–149.

Článek
Mezník, Jaroslav. Vlastníci a držitelé hradů a měst na Moravě 1350-1410. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 51–64.

Článek
Mezník, Jaroslav. Vývoj a systém stavovské reprezentace v českých zemích v pozdním středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 71–81.

Článek
Mezník, Jaroslav. Vývoj ceny rent a rentového vlastnictví v Brně ve 14. a 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 203–213.