Němec, Jiří

Varianty jmen:

Němec, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33.

Kapitola
Němec, Jiří. Anatomie přizpůsobení. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 150–184.

Článek
Němec, Jiří. Cesta Eduarda Wintra mezi oficiální historiky Třetí říše (1939-1941). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, roč. 50, č. C48, s. 171–188.

Kapitola
Němec, Jiří. Ctibor Nečas (1933–2017) : historie jako prostředek proti kolektivnímu zapomnění. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 63–64.

Kapitola
Němec, Jiří. Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian : summary. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 330–334.

Kapitola
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Historický ústav. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 113–123.

Kapitola
Němec, Jiří. Iluze "mnichovských" měsíců. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 132–149.

Článek
Jirásek, Ivo; Němec, Jiří; Macků, Richard. Implicitně náboženské aspekty dětské literatury Jaroslava Foglara. Religio. 2021, roč. 29, č. 1, s. 33–55.

Kapitola
Němec, Jiří. Literatura. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 347–361.

Kapitola
Winter, Eduard. Motto. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 5.

Kapitola
Němec, Jiří. Obrat k socialismu. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 232–277.

Kapitola
[Obrazová příloha]. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 103–110.

Kapitola
Němec, Jiří. Obsah. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 7–8.

Kapitola
Němec, Jiří. Poděkování. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 328–329.

Kapitola
Bárta, Stanislav; Němec, Jiří. Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 13–28.

Kapitola
Němec, Jiří. Prameny. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 335–346.

Kapitola
Němec, Jiří. Příloha č. 1. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 362–365.

Kapitola
Němec, Jiří. Příloha č. 2. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 366–368.

Kapitola
Němec, Jiří. Rejstřík. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 371–379.

Kapitola
Němec, Jiří. Seznam zkratek. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 369–370.

Kapitola
Němec, Jiří. Sociální ukotvení a myšlenkové světy. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 103–131.

Kapitola
Kolektiv autorů. Specifika výzkumu dějin 20. století (soudobých dějin). In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 63–73.