Nerudová, Liliana

Varianty jmen:

Nerudová, Liliana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Článek
Nerudová, Liliana. [Alberdi, Inés; Escario, Pilar. Estudio sociológico sobre las viudas en España]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 102–104.

Článek
Nerudová, Liliana. [Friedan, Betty. The second stage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 119–120.

Článek
Nerudová, Liliana. [Hackenberg, Waltraud. Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderter Kinder]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 121–122.

Článek
Nerudová, Liliana. [Helle, Horst Jürgen. Familie: zwischen Bibel und Kinsey-Report]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 124–125.

Článek
Nerudová, Liliana. Incestuous child abuse in social research. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 63–69.

Článek
Nerudová, Liliana. [Junková, Lydie. Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 145–147.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Literatura. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 141–144.

Článek
Nerudová, Liliana. Mladá manželství po třech letech manželského soužití. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 101–104.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Párové chování adolescentní mládeže. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 13–34.

Článek
Nerudová, Liliana. Potraty adolescentů v ČSSR v mezinárodním srovnání : ze sympozia "Socialistický životní způsob jako sociální realita" III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 89–95.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Přílohy : tabulky 1 až 56. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 145–161.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Připravenost mladých dvojic na manželství. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 35–75.

Článek
Nerudová, Liliana. Role otce v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 41–50.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Shrnutí. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 113–119.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Sociální důsledky krize mladé rodiny. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 77–110.

Článek
Nerudová, Liliana. Sociální politika ve světle výzkumných prací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 113–115.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Summary. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 135–140.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Úvodem. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 11.

Článek
Nerudová, Liliana. Volba partnera a manželská spokojenost z pohledu teorie podobnosti, teorie komplementarity a mocenských vztahů v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 67–73.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Závěrem. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 111.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Zusammenfassung. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 127–133.

Kapitola
Nerudová, Liliana. Резюме. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, s. 121–126.