Odehnalová, Lenka

Varianty jmen:

Odehnalová, Lenka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Bibliografie. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 179–193.

Článek
Odehnalová, Lenka. Další setkání a konfrontace s ruskou literaturou. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 160–161.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Deník spisovatele jako mozaika motivů. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 124–144.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Dostojevského deník spisovatele jako mozaika literárních žánrů. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 58–96.

Článek
Odehnalová, Lenka. Ivan Gončarov v Brně. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 174–175.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Jmenný rejstřík. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 195–199.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Metodologie. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 12–16.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Obrazová příloha. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 205–209.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Obsah. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 4–7.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Poetika Dostojevského Deníku spisovatele. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 20–47.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Recepce deníku spisovatele v českém a slovenském prostředí. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 145–171.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Reflexe společensko-politických a osobních témat na stránkách deníku spisovatele. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 97–123.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Seznam obrázků. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 194.

Článek
Odehnalová, Lenka. Současná ruská literatura a její česká recepce z perspektivy rusistických periodik. Новая русистика. 2022, roč. 15, č. 2, s. 39–47.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Stav poznání. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 17–19.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Úvod. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 9–11.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Věcný rejstřík. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 200–203.

Článek
Odehnalová, Lenka. Workshop věnovaný irénismu. Новая русистика. 2023, roč. 16, č. 2, s. 65–66.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Writer's Diary by Dostoyevsky in the contexts and confrontations : summary. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 176–178.

Článek
Odehnalová, Lenka. Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 93–101.

Kapitola
Odehnalová, Lenka. Závěr. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, s. 172–175.