Oliva, Martin

Varianty jmen:

Oliva, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Kapitola
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 197–238.

Článek
Oliva, Martin. Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 7–26.

Kapitola
Oliva, Martin. Bílé Karpaty. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 123.

Kapitola
Oliva, Martin. Brněnská kotlina a její okolí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 71–76.

Kapitola
Oliva, Martin. Centrální část Drnholecké pahorkatiny. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 70.

Kapitola
Oliva, Martin. Člověk a mamut. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 160–167.

Článek
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 276–281.

Článek
Oliva, Martin. Drobné lokality micoquienu v okolí Brna : příspěvek ke geografii středopaleolitického osídlení na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 7–18.

Kapitola
Oliva, Martin. Fryštácká brázda. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 122.

Kapitola
Oliva, Martin. Geografie osídlení. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 156–160.

Kniha
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Kapitola
Oliva, Martin. Hroby a pohřební zvyklosti. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 167–175.

Kapitola
Oliva, Martin. Jihozápadní Morava. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 66–69.

Kapitola
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 144–150.

Kapitola
Oliva, Martin. K otázkám chronologické a regionální variability štípaných industrií. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 140–143.

Článek
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie moravského gravettienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 9–32.

Článek
Oliva, Martin. Kolokvium 8. komise UISPP při UNESCO : la signification culturelle des industries lithiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 249.

Kapitola
Oliva, Martin. Kostěná a parohová industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 151.

Kapitola
Oliva, Martin. Kyjovská pahorkatina. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 122.

Kapitola
Oliva, Martin. Literatura. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 181–191.

Článek
Oliva, Martin. Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 5–21.

Kapitola
Oliva, Martin. Moravský gravettien ve svém přírodním a sociálním prostředí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 175–180.

Kapitola
Oliva, Martin. Moravský kras. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 76–81.

Kapitola
Oliva, Martin. Obsah. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 5.

Kapitola
Oliva, Martin. Ozdoby a umění. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 151–155.