Orna, Jiří

Varianty jmen:

Orna, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Archeologické doklady obléhání Plzně husity. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 165–174.

Článek
Orna, Jiří; Zelenka, Antonín. Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1057–1067.

Článek
Orna, Jiří; Kočí Dudková, Veronika; Frýda, František; Kučera, Lukáš. Lázně ve středověké a raně novověké Plzni. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 343–356.

Článek
Čapek, Ladislav; Orna, Jiří; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor. Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics in the Czech lands in finds from Pilsen and České Budějovice. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 189–242.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Možnosti archeologie pro poznání produkce potravin v pozdně středověké Plzni. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 335–351.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 363–374.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 557–568.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 205–215.

Článek
Orna, Jiří; Dudková, Veronika; Šneberger, Jiří; Wasik, Bogusz. Radiouhlíkové datování jako možnost identifikace předklášterního osídlení v Plasích. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 150–172.

Kapitola
Orna, Jiří. Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 61–65.

Článek
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 221–139.

Článek
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Waldmannová, Marcela. Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 779–797.

Článek
Orna, Jiří; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Pilná, Veronika. Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 225–243.

Článek
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Lungová, Veronika; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin. Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 35–49.