Pala, Karel

Varianty jmen:

Pala, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Článek
Pala, Karel. [Bach, Emmon. An introduction to tranformational grammars]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 206–209.

Článek
Pala, Karel; Ševeček, Pavel. Česká lexikální databáze typu WordNet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 51–64.

Článek
Pala, Karel; Osolsobě, Klára. Czech stem dictionary. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 51–60.

Kapitola
Pala, Karel; Svoboda, Aleš. Externí a interní pragmatika. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 53–60.

Článek
Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Rychlý, Pavel. Frekvence vzorů českých substantiv : (na materiálu ČNK). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 77–94.

Kapitola
Levý, Jiří; Pala, Karel. Generování veršů jako problém prozodický. In: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966. 1968, s. 73–80.

Článek
Pala, Karel. [Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 238–241.

Článek
Pala, Karel. Mathematical linguistics at the ninth International congress of linguists. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 198–202.

Článek
Pavelková, Marie; Pala, Karel. Některé syntaktickosémantické vlastnosti českých sloves pohybu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 151–162.

Článek
Pala, Karel. O procedurální gramatice : (pro češtinu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 103–122.

Článek
Pala, Karel. O sémantických reprezentacích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 23–35.

Článek
Pala, Karel; Podlezlová, Bohumila. On semantic in Latin intransitive verbs. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 199–210.

Článek
Pala, Karel. On the homonymy of subject and object in a synthetic and an analytical language system. Brno studies in English. 1968, roč. 7, č. 1, s. 148–166.

Článek
Horák, Aleš; Pala, Karel. Pavel Materna a třísložková teorie jazyka. Studia philosophica. 2015, roč. 62, č. 2, s. 114–119.

Článek
Pala, Karel. [Schächter, Josef. Prolegomena to a critical grammar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 122–124.

Článek
Pala, Karel. Syntaktická analýza a pádové rámce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 73–78.

Článek
Pala, Karel. Syntaktický analyzátor pro češtinu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 111–120.

Článek
Pala, Karel; Ševeček, Pavel. Valence českých sloves. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 41–54.

Kapitola
Pala, Karel. Věcný rejstřík. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 449–459.

Článek
Pala, Karel. [Апресян, Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, roč. 19, č. A18, s. 143–146.