Podborský, Vladimír

Varianty jmen:

Podborský, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 202.

Článek
Podborský, Vladimír. [A Béri Balogh Ádám Múzeum évokönyve: Jahrbuch des Béri-Balogh-Adám-Museums) XIII, Internationale prahistorische Konferenz: Die Sozialarchäologie des 4. Jahrtausends - die Lengyel-Kultur und die umliegenden Kulturen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 158–160.

Kapitola
Podborský, Vladimír. Antropomorfní plastika. In: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. c1985, s. 63–121.

Článek
Podborský, Vladimír. Archeologický průzkum na "Šancích" u Plavče v letech 1964-1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 99–115.

Článek
Podborský, Vladimír. [Bader, Tiberiu. Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei: cultura pretracică şi tracică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. 160–161.

Článek
Podborský, Vladimír. [Baudou, Evert. Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 105–106.

Článek
Podborský, Vladimír. [Bayerlein, Peter Michael. Die Gruppe Oberlauterbach in Niederbayern]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, roč. 37, č. E33, s. 159–160.

Článek
Podborský, Vladimír. [Behrens, Hermann; Kaufmann, Dieter; Matthias, Waldemar. Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 131–133.

Článek
Podborský, Vladimír. Bemerkungen zur Problematik der mährischen Hallstattzeit - I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 23–56.

Článek
Podborský, Vladimír. Bibliografie k 10. září 1997. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1997, roč. 46, č. M2, s. 5–18.

Článek
Podborský, Vladimír. Bohatý hrob únětické kultury z Křepic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 352–354.

Článek
Podborský, Vladimír. [Bouzek, J.; Buchvaldek, M.; Košnar, L.; Pavlů, I.; Sklenář, K.; Sláma, J.; Strouhal, E.; Vencl, S. Nástin evropského pravěku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, roč. 32, č. E28, s. 309–311.

Kapitola
Podborský, Vladimír. Bronzegegenstände des späten Bronzezeit. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, s. 89–146.

Článek
Podborský, Vladimír. Bronzový nůž z Přibic (o. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 185–186.

Článek
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtech. Kráľovský Chlmec: záchranný výskum na slovanskom mohylníku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 307–308.

Článek
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 167–168.

Článek

Článek
Podborský, Vladimír. [Chochorowski, Jan. Die Vekerzug-Kultur: Charakteristik der Funde]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 190–192.

Článek
Podborský, Vladimír. Další halštatský objekt z Podivína (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 224.

Kapitola
Podborský, Vladimír. Datování Těšeticko-Kyjovického rondelu. In: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. c1988, s. 123–165.

Článek
Podborský, Vladimír. [Die Bandkeramiker: erste Steinzeitbauern in Deutschland: Bilder einer Ausstellung beim Hessentag in Heppenheim/Bergstraße im Juni 2004]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20072008, roč. 56-57, č. M12-13, s. 163–166.

Kapitola
Podborský, Vladimír. Die Podoler Kultur. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, s. 56–88.

Kapitola
Podborský, Vladimír. Die schlesische Kultur. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, s. 18–55.

Článek
Podborský, Vladimír. Diplomové práce obhájené na Katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně v letech 1976-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 149–151.

Článek
Podborský, Vladimír. Diplomy a doktoráty udělené na Katedře archeologie FF MU v letech 1986-1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 187–188.

Článek
Podborský, Vladimír. Doktoráty z oboru archeologie (PhDr.) dosažené v letech 1976-1985 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 151–153.