Ragač, Radoslav

Varianty jmen:

Ragač, Radoslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 139–150.

Článek
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav; Beljak, Ján. Expressions of belief at Pustý hrad Castle of Zvolen in the light of small metal finds. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 397–412.

Článek
Ragač, Radoslav. Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 441–445.

Článek
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav. Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 187–201.

Článek
Ragač, Radoslav. Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 133–137.

Článek
Hrašková, Erika; Kűrthy, Luboš; Ragač, Radoslav; Šimkovic, Michal. Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 279–298.

Kapitola
Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 521–537.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 233–244.

Článek
Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 563–579.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 279–288.

Článek
Ragač, Radoslav. Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 33–41.