Senček, Richard R.

Varianty jmen:

Senček, Richard R. (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Senček, Richard R.. Digitálne zbierky a problém muzeality. Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 65–70.

Článek
Senček, Richard R.. Duplicita zbierkových predmetov. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 22–25.

Článek
Senček, Richard R.. Englišové myšlienkové poriadky a muzeológia. Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 47–57.