Slivka, Michal

Varianty jmen:

Slivka, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31.

Článek
Slivka, Michal. Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 303–323.

Článek
Slivka, Michal. [Buran, Dušan. Gotika. Dějiny slovenského výtvarného umenia.]. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 617–618.

Článek
Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal. Církevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 333–356.

Článek
Slivka, Michal. Cisterciti na Slovensku. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 101–117.

Článek
Slivka, Michal. Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 423–439.

Článek
Slivka, Michal; Vallašek, Adrian. Hospodárské zázemie šlachtických sídlel v oblasti Horného Zemplína. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 287–310.

Článek
Slivka, Michal. Hranice v mentálnom chápaní stredověkého človeka. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 9–36.

Článek
Polla, Belo; Slivka, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 69–103.

Článek
Slivka, Michal. Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I.. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 819–847.

Článek
Slivka, Michal. Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 299–322.

Článek
Polla, Belo; Slivka, Michal; Vallašek, Adrian. K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 361–405.

Článek
Slivka, Michal. Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Slovensku. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 267–277.

Článek
Slivka, Michal. PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000). Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 502.

Článek
Slivka, Michal. Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 181–190.

Článek
Slivka, Michal. Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 359–376.

Článek
Slivka, Michal. Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 259–275.

Článek
Slivka, Michal. Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 53–62.

Článek
Slivka, Michal. Stredoveký homo viator : (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam). Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 303–320.

Článek
Slivka, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 589–605.

Článek
Slivka, Michal. Vita contemplativa ako protiklad k vita activa : (Kartuzie hornonemeckej provincie). Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 151–173.

Článek
Slivka, Michal. Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 327–346.

Článek
Slivka, Michal; Javorský, František. Výsledky archeologického výskumu na lokalitě Poprad-Stojany. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 193–214.

Článek
Hanuš, Martin; Kušnirák, David; Slivka, Michal. Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 651–667.

Článek
Slivka, Michal. Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 149–171.