Šlosar, Dušan

Varianty jmen:

Šlosar, Dušan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 145.

Článek
Šlosar, Dušan. 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 213–215.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita s předním členem adverbiálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 63–65.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita s předním členem pronominálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 60–62.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita se zadním členem deverbálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 68–72.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu A-K-A. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 66–67.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu A-K-S. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 53–55.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu N-K-S. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, s. 56–59.

Článek
Šlosar, Dušan. [Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 204–206.

Článek
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Česká hudební terminologie 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2000, roč. 49, č. H35, s. 119–125.

Článek
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. H27-28, s. 17–43.

Kniha
Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999

Článek
Šlosar, Dušan. [Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 173–175.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Čtvrtá třída. In: Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. 1981, s. 22–26.

Článek
Šlosar, Dušan. [Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 211–215.

Kniha
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010

Kniha
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004

Článek
Šlosar, Dušan. Derivační vyjadřování vidových protikladů ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 15–21.

Článek
Šlosar, Dušan. Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 97–109.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, s. 98.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, s. 93.

Kapitola
Šlosar, Dušan. Druhá třída. In: Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. 1981, s. 11–16.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, s. 88–97.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, s. 83–92.

Článek
Šlosar, Dušan. Dvě nová díla polské historické lexikografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 148–150.

Článek
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. František Martin Pelcl : akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. 67–94.