Spurná, Helena

Varianty jmen:

Spurná, Helena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Spurná, Helena. Brigitte Marschall: Politisches Theater nach 1950. Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 252–256.

Článek
Spurná, Helena. České divadlo na Moravě a meziválečná avantgarda : (k situaci v Olomouci). Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 42–63.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1. Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 212–227.

Článek
Spurná, Helena. Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy : k jeho estetickým východiskům, genezi a osudu v pražském Národním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 77–91.

Článek
Spurná, Helena. Hudebně divadelní tvorba Arnolda Schönberga. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, roč. 50, č. Q4, s. 83–97.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. 1, s. 15–34.

Článek
Spurná, Helena. Janáčkovské reminiscence v opeře Maryša E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007-2008, roč. 56-57, č. H42-43, s. 81–87.

Článek
Spurná, Helena. Maryša - mezi činohrou a operou : in margine zapomenutého díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, roč. 48, č. Q2, s. 81–102.

Článek
Spurná, Helena. Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 57–67.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus?. Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 88–121.

Článek
Drozd, David; Spurná, Helena; Bártová, Jindřiška; Flašar, Martin; Drábek, Pavel; Zahrádka, Jiří; Částková, Patricie; Kovaříková, Hana; Hložková, Hana. Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts. Theatralia. 2018, roč. 21, č. 2, s. 223–235.