Suchánek, Pavel

Varianty jmen:

Suchánek, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Suchánek, Pavel. Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. 81–96.

Článek
Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Editorial. Opuscula historiae artium. 2019, roč. 68, č. 2, s. 196–199.

Článek
Suchánek, Pavel. Josef Winterhalder st. : sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, roč. 54, č. F49, s. 47–69.

Článek
Suchánek, Pavel. Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolf[g]anga Trägera. Opuscula historiae artium. 2011, roč. 60 [55], č. 1, s. 42–49.

Článek
Malý, Tomáš; Suchánek, Pavel. Mezi realitou a symbolem : k historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. 2009, roč. 53, č. F53, s. 53–82.

Článek
Suchánek, Pavel. [Paměť : nová nepravidelná rubrika]. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 1, s. 76.

Článek
Suchánek, Pavel. Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 220–229.

Článek
Suchánek, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 63–83.

Kapitola
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 463–485.

Článek
Suchánek, Pavel. Zázraky sv. Liboria v Jesenci : ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. 2011, roč. 60 [55], č. 2, s. 92–109.

Článek
Suchánek, Pavel. Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem. Opuscula historiae artium. 2017, roč. 66, č. 2, s. 182–195.