Válka, Josef

Varianty jmen:

Válka, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43.

Článek
Válka, Josef. [Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. I; II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 548–550.

Článek
Válka, Josef. Čechy a Morava ve stavovských povstáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, roč. 36, č. C34, s. 119–129.

Článek
Válka, Josef. [Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 228–230.

Článek
Válka, Josef. Diskuse o charakteru reformace a německé selské války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 145–154.

Článek
Válka, Josef. [Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 245–246.

Článek
Válka, Josef. [Horváth, Pavel. Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 216–218.

Článek
Válka, Josef. [Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 230–232.

Článek
Válka, Josef. [Janáček, Josef. Rudolfinské drahotní řády]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, roč. 6, č. C4, s. 174.

Článek
Válka, Josef. K otázce práva v postavení poddaných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 51–66.

Článek
Válka, Josef. K otázce projevů původní akumulace kapitálu v Čechách a na Moravě v 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 103–122.

Kapitola
Válka, Josef. La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, s. 246–251.

Článek
Válka, Josef. La théorie de l'histoire chez F. Palacký. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, roč. 16, č. C14, s. 79–100.

Článek
Válka, Josef. [Mainuš, František. Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 281–282.

Článek
Válka, Josef. Morava a Česká koruna na přelomu 15. a 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. 143–155.

Článek
Válka, Josef. "Moravanství" v 15. století : komplikace ve vývoji české nacionality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. 145–154.

Článek
Válka, Josef. Německá a česká verse Palackého Dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 79–91.

Článek
Válka, Josef. Nová koncepce husitství v západoněmecké historiografii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 145–147.

Článek
Matějek, František; Válka, Josef. O názor na vývoj feudálního velkostatku a poddaného lidu v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 175–178.

Kapitola
Válka, Josef. Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, s. 136–196.

Článek
Válka, Josef. Palacký a francouzská liberální historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 101–109.

Článek
Válka, Josef. [Palacký, František,... et al. Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 174–175.

Článek
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Nizozemská politika a Bílá hora]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 279–281.

Článek
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a český národ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 155–157.