Uplatnitelnost na trhu práce v oblasti klasické hudby : Koresponduje vzdělávání v ČR v oboru s pracovním trhem?

Název: Uplatnitelnost na trhu práce v oblasti klasické hudby : Koresponduje vzdělávání v ČR v oboru s pracovním trhem?
Variantní název:
  • Employability in the field of classical music : Does education in the Czech Republic correspond to the job market?
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2022, roč. 57, č. 1, s. 115-128
Rozsah
115-128
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study revisits and interprets the basic available information concerning the relationship between art education and the labour market in classical music in the Czech Republic in the context of the European Union (EU). It adds the results of a survey of conservatory graduates and their most frequent employers of orchestras and elementary art schools within the research plan of the Arts Institute. Graduates were asked about further professional orientation in two rounds in 2019 and 2021. The survey of the most frequent employers in 2019 covered the period of three last years. A questionnaire asked about the number of hired employees in three categories 1) up to 25 years of conservatory graduates, 2) up to 30 years of university graduates, 3) over 30 years, the state of supply and demand, scale and verbalized evaluation of the level of readiness of adepts in the theoretical, practical-artistic, socio-psychological and organizational. The questionnaire also included an evaluation of the types of motivation of adepts to choose an employer (permanent position, interesting work, salary, team work). The survey proved the high importance of the Basic Art School's network for employment (the basis of social security) of artists in the Czech Republic and the relative decline in graduates' interest in places in orchestras. At the end of the study, the trend of the labour market is recapitulated with the expected demands on future artists and employers as well as the relatively low readiness of graduates for independent artistic work.
Reference
[1] AEC. Learning Outcomes 2017, AEC [online], 15 s. Česky dostupné z: https://www.amu.cz/media/AEC-Hudba-vysledky-uceni_g5KBIXB.pdf.

[2] BAUER, Christine, STRAUSS, Christine. Educating Artists in Management – An Analysis of Art Education Programmes in DACH Region. Cogent Education [online], vol. 2, 2015, [cit. 22. 5. 2015]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2015.1045217.

[3] BISHOP, Esther, TRÖNDLE, Martin. Tertiary Musical Performance Education. Music&Practice. [online], vol. 3, 2017, [cit. 17. 05. 2021]. Dostupné z: https://www.musicandpractice.org/Avolume-3/tertiary-musical-performance-education/.

[4] CROSIER, David a kol. Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. Brussels, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, ed. Eurydice Brief. ISBN 978-92-9201-653-1, 22 s.

[5] CSVŠ, v.v.i. Uplatnitelnost absolventů vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů. SPD ČR [online] Praha, 2021, 64 s. Dostupné z: https://www.spcr.cz/images/Studie_Uplatnitelnost_absolventů_VŠ.pdf.

[6] DE WISPELAERE, Frederic & SCHEPERS, Wouter (HIVA-KU Leuven), JORENS, Yves & Nerinckx (Ghent University), ROCCA, Marco & DUCHATEAU, Leila (CNRS – University of Strasbourg). Cross-border Employment in the Live Performance Sector. Exploring the Social Security and Employment Status of Highly Mobile Workers, HIVA-KU Leuven, 2021. 216 s.

[7] MUSIKLEBEN IN DEUTSCHLAND, Deutsche Musikrat, 12. 4. 2019, ISBN 978-3982070506, 620 s.

[8] ROBERTSON, Ben, WHITEFOOT, Elli. What Do Creative Arts Graduates Do? [online] Prospects Luminate, 2022 [ed. leden 2022]. Dostupné z: https://luminate.prospects.ac.uk/what-do-creative-arts-graduates-do.

[9] ROBINS, I. The Performing Arts Sector – Visions of the Future, EMCC [online] 2006 [ed. 08. 01. 2006]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-future.

[10] SEDLÁČEK, Jan. Uplatnění absolventů uměleckých oborů na trhu práce v mezioborovém srovnání. Prezentace mezinárodní konference České hudební rady [online], 1. 10. 2021. Dostupné z: https://www.chr-cmc.org/cs/save-the-date-2021.

[11] STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 2030+ [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

[12] ŠMÍDOVÁ, Michaela. Umělecké obory v kontextu šetření Eurostudent VII. Prezentace mezinárodní konference České hudební rady [online] 1. 10. 2021. Dostupné z: https://www.chr-cmc.org/cs/save-the-date-2021.

[13] The Big Freelance Report, Freelancers, Make Theatre Work (kompilace kolektivu cca 50 autorů), Arts Council England [online], 2021, 142 s. Dostupné z: https://freelancersmaketheatrework.com/wp-content/uploads/2021/03/The-Big-Freelancer-Report.pdf.

[14] THOMPSON, Kristin. Are Musicians Making More or Less Money? [online] 2012 Artist Revenue Streams [published 13. 05. 2021]. Dostupné z: http://money.futureofmusic.org/are-musicians-making-more-or-less-money/.

[15] VAŠEK, Roman, RIEDLBAUCH, Václav. Studie návazné uplatnitelnosti personálu, zaměřeno na vybrané umělce z oblasti performing arts, 1. vyd. ÚZS ČR, Praha 2012, 160 s.

[16] VLASOVA, Barbora, MARENGO, Andrea. Tracking Alumni in Higher Music Education. Report on Current Institutional Practices, AEC, 22. 8. 2016, 39 s.

[17] WELSH, Diane H.B., ONISHI, Thamaki, DE HOOG, Ruth, SUMERA, Syed. Responding to the Needs and Challenges of Arts Entrepreneurs. An Exploratory Study of Arts Entrepreneurship in North Carolina Higher Education. [online] 2014, Artivate sv. 3, č. 2., s. 1–37 [published 06. 01. 2014]. Dostupné z: https://artivate.org/index.php/artivate/article/view/27.

[18] WHITE, Jason. Barriers to Recognizing Arts Entrepreneurship Education as Essential to Professional Arts Training. [online] 2013. Artivate sv.2, č. 3, s. 28-39 [published 12. 01. 2013]. Dostupné z: https://artivate.org/index.php/artivate/article/view/15.

[19] WOOLARD, Caroline, MURPHY, Blair, JAHODA, Susan. Artists Report Back, A National Study on the Lives of Arts Graduates and Working Artists. A report by BFAMFAPhD.[online] 2014. 16 s. Dostupné z: https://www.academia.edu/9764236/Artists_Report_Back.