Jaroslav Vyskočil, kněz v nesvobodné zemi

Název: Jaroslav Vyskočil, kněz v nesvobodné zemi
Variantní název:
  • Jaroslav Vyskočil, a priest in the unfree country
Autor: Marša, Jakub
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2022, roč. 69, č. 2, s. 173-199
Rozsah
173-199
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper presents the pastor Jaroslav Vyskočil, an important figure of the Czechoslovak Church. The paper is focused on the 1950s, when Jaroslav Vyskočil served in the city of Brno. The paper is not a biography, but aims to demonstrate specific manifestations of communist church policy at the local level on the example of the pastor Vyskočil. At the same time, the paper offers an image of a believer who is actively trying to express his religion in the environment of a totalitarian communist state.
Reference
[1] Archiv města Brna (AMB), Církevní oddělení, karton 34.

[2] Moravský zemský archiv (MZA), fond B 124 Krajský národní výbor Brno, III. man., kar. 2585, 2586.

[3] NO CČSH Brno-Maloměřice, Oddělení mládeže (JM), ideové večery, nečíslováno. Nezařazeno.

[4] NO CČSH Brno-Maloměřice, Pomůcky pro náboženskou výchovu (1951/1952), otevřený dopis z 20. června §§1952§§. Nezařazeno.

[5] NO CČSH Brno-Maloměřice, Školy, neurčený dokument. Nezařazeno.

[6] NO CČSH Brno-Řečkovice, Matrikář – korespondence 1951–1957, kontrola statistických výkazů, zdůvodnění vyšších změn, rok 1956. Nezařazeno.

[7] ÚAM CČSH, fond Osobní složky duchovních, osobní výkaz Jaroslava Vyskočila.

[8] Kroniky a pamětní knihy uložené přímo u jednotlivých náboženských obcí

[9] Druhá pamětní kniha NO Brno-Řečkovice.

[10] Kronika NO Brno-Královo Pole.

[11] Kronika NO Brno-Žabovřesky.

[12] Obecní kronika (NO Staré Brno).

[13] Pamětní kniha Církve československé v Brně od roku 1921 (NO Brno-Botanická).

[14] Pamětní kniha NO Brno-Černovice.

[15] Pamětní kniha NO Brno-Maloměřice.

[16] První pamětní kniha NO Brno-Řečkovice.

[17] Zlatá kniha (NO Brno-Řečkovice).

[18] Český bratr, rok 1951.

[19] Český zápas, roky 1948–1960.

[20] Katolické noviny, roky 1949–1952.

[21] Balík, Stanislav – Hanuš, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno 2007.

[22] Friedrich, Carl Joachim – Brzeziński, Zbigniew Kazimierz: Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge 2014.

[23] Frýdl, David: Zrod Církve československé (husitské). In: Butta, Tomáš – Kučera, Zdeněk (edd.): 90 let Církve československé husitské. Praha 2010.

[24] Havelka, Miloš: Srovnávání nesrovnatelného aneb existovala v nejnovějších českých dějinách epocha totalitarismu? In: Soudobé dějiny 16, 2009.

[25] Heumos, Peter: K sociálněhistorickému výzkumu komunistických systémů. In: Soudobé dějiny 15, 2008.

[26] Hrdlička, Jaroslav: Období po II. světové válce (1945–1948). In: Butta, Tomáš – Kučera, Zdeněk (edd.): 90 let Církve československé husitské. Praha 2010.

[27] Jindra, Martin: Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In: Butta, Tomáš – Kučera, Zdeněk (edd.): 90 let Církve československé husitské. Praha 2010.

[28] Jindra, Martin: O mučednících "pravých" i "nepravých". K recenzi Zdeňka R. Nešpora. In: Soudobé dějiny 15, 2008.

[29] Jindra, Martin: Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice státu. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (edd.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha 2014.

[30] Jindra, Martin – Sladkowski, Marcel (edd.): Biografický slovník Církve československé husitské. Praha 2020.

[31] Kaňák, Bohdan: Budování církve (1924–1939). In: Butta, Tomáš – Kučera, Zdeněk (edd.): 90 let Církve československé husitské. Praha 2010.

[32] Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Brno 1993.

[33] Marša, Jakub: "Boj o mír" : mezinárodní události jako nástroj utváření oficiálního obrazu komunistického režimu v církevním tisku v Československu (1948–1953). In: Sacra 18, 2020.

[34] Marša, Jakub: Konference KSČ v regionální perspektivě: struktura – elity – výkon moci. In: Časopis Matice moravské 138, 2019.

[35] Marša, Jakub: Na frontě boje proti "náboženskému tmářství". Práce církevních tajemníků národních výborů v Brně v letech 1950–1960. In: Vlček, Radomír (ed.): Nesvoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách. Brno 2021.

[36] Morée, Peter C. A. – Piškula, Jiří: "Nejpokrokovější církevní pracovník". Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945–1969. Benešov 2015.

[37] Moulis, Vladislav – Valenta, Jaroslav – Vykoukal, Jiří P.: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944–1989. Ostrava 1991.

[38] Nečasová, Denisa: Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956. Brno 2020.

[39] Nešpor, Zdeněk R.: Nepraví mučedníci proticírkevního odboje. In: Soudobé dějiny 15, 2008.

[40] Piškula, Jiří: Státní úřad pro věci církevní 1949–1956. Ministerstvo pro kontrolu náboženského života v Československu. In: Církevní dějiny 2, Brno 2009.

[41] Pullmann, Michal: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. In: Soudobé dějiny 15, 2008.

[42] Sommer, Vítězslav: Bilance jednoho projektu. KSČ a radikální socialismus 1918–1989. In: Soudobé dějiny 14, 2007.

[43] Vaško, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. Praha 1990.

[44] Vyskočil, Jaroslav: Svět nesmí být pro lásku malý. Brno 2012.

[45] Bukovsky, Vladimir. The Peace Movement and the Soviet Union. Nalezeno [20.10.2022] na https://www.soviethistorylessons.com/bukovsky-peace-movement.

[46] Cowherd, G. Raymond. The Soviet Peace Offensive. Nalezeno [19.10.2022] na https://www.jstor.org/stable/45307818.

[47] Report on the Communist "peace" offensive; a campaign to disarm and defeat the United States. In: The Danish Peace Academy. Nalezeno [1.11.2021] na http://www.fredsakademiet.dk/library/unamerican.pdf.

[48] Suslov, M. A. The Defence of Peace and the Struggle Against the Warmongers. In Marxist Internet Archive. Nalezeno [12.03.2020] na https://www.marxists.org/archive/suslov/1949/11/x01.htm.