1-2

Title: ProInflow
Rok: 2022
Ročník: 14
Číslo: 1-2
Rok vydání
2022
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Slovo úvodem | [1]–3
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Používáte Webarchiv? : průzkum potřeb uživatelů českého webového archivu | [4]–30
Haškovcová, Marie; Svoboda, Luboš; Hrdličková, Markéta
PDF
Role obecní knihovny v období po přírodní katastrofě na jižní Moravě | [31]–48
Zadražilová, Iva; Krčál, Martin
PDF
Využití vybraných indikátorů Scimago Journal & Country Rank k vyhodnocení publikační aktivity České republiky v kontextu dalších zemí v databázi Scopus | [49]–65
Kroftová, Věra
PDF
Úpravy nástroje Mapseries | [66]–77
Pacek, Miloš
PDF
Možnosti určování vročení standardních gramofonových desek z diskotéky R.A. Dvorského ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby s pomocí diskografických zdrojů : modelové řešení na příkladech praxe katalogizace v knihovním systému Verbis | [78]–113
Studničný, Michal
PDF
Výběr video formátů v paměťových institucích | [114]–135
Kopský, Vojtěch
PDF
K otázce kritérií výběru zvukových nahrávek k digitalizaci především z pohledu jejich obsahu | [136]–155
Horová, Iva; Hora, Michal
PDF
Ethical concerns of search technology : search engine bias | [156]–170
Pastierová, Mirka
PDF
Filmový zvuk v materiálových manifestacích : na příkladu sbírky Národního filmového archivu, s přihlédnutím k dílu Zdeňka Lišky | [171]–224
Kucharský, Jonáš
PDF