Rethinking dialogues in museum spaces : an Amerindian ethnographic collection in Italy

Název: Rethinking dialogues in museum spaces : an Amerindian ethnographic collection in Italy
Variantní název:
  • Nový pohled na muzeum jako prostor pro dialog : italská etnografická sbírka indiánských kultur Ameriky
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 21-33
Rozsah
21-33
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper presents some challenges for the reorganization of the ethnographic collection hosted at the Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" in Perugia, Italy. Since the collection will move to a new site, the possibility to reformulate curatorship and exhibitory narratives arises. Current claims for more inclusive, decolonized, dialogical and participative experiences of museums and exhibitions highlight the importance for contributions from the people that produced and live with the artefacts, images, and other elements constituting the collections. The aim of this paper is to describe some of the difficulties and possible solutions for making such participation effective in a European collection dedicated to Amerindian peoples.
Příspěvek pojednává o některých problémech spojených s reorganizací etnografické sbírky, která je v současnosti uložena v Centru amerických studií "Circolo Amerindiano" v italské Perugii. Plánované přestěhování sbírky na nové místo poskytuje možnost nově přeformulovat kurátorské a výstavní narativy. Současné požadavky na vytváření více inkluzivní, dekolonizované, dialogické a participativní formy muzeí a výstav podtrhují důležitost informací o lidech, kteří artefakty vyrobili a používají je v každodenním životě, obrazových dokumentů a dalších prvků tvořících sbírky. Cílem tohoto příspěvku je představit některé problémy a možná řešení pro zefektivnění této participace na příkladu jedné evropské sbírky věnované indiánským kulturám Ameriky.