Аксіологічна парадигма "успіх" у дискусіях Чернівецької літературознавчої конференції 2022 року

Název: Аксіологічна парадигма "успіх" у дискусіях Чернівецької літературознавчої конференції 2022 року
Transliterovaný název
Aksìolohìčna paradyhma "uspìch" u dyskusìjach Černìvec'koji lìteraturoznavčoji konferencìji 2022 roku
Variantní název:
  • Axiological paradigm of "success" in the discussions of the Chernivtsi literary conference of 2022
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 144-146
Rozsah
144-146
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.