Изучение антропологического аспекта поэтики Л. Улицкой

Název: Изучение антропологического аспекта поэтики Л. Улицкой
Transliterovaný název
Izučenije antropologičeskogo aspekta poètiki L. Ulickoj
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 1, s. 75-77
Rozsah
75-77
  • ISSN
    ISSN 1211-7676 (print)
    ISSN 2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
САБО, Т. Статьи по поэтике Л. Улицкой. Москва: ФЛИНТА, 2022. 264 с. ISBN 978-5-9765-5053-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.