Jan Novák a jeho začiatok spolupráce s filmom v 50. rokoch 20. storočia

Název: Jan Novák a jeho začiatok spolupráce s filmom v 50. rokoch 20. storočia
Variantní název:
  • Jan Novák and his beginning of cooperation with the film in 1950's
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2023, roč. 58, č. 1, s. 29-45
Rozsah
29-45
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article focuses primarily on the beginning of composer Jan Novák's collaboration with film and film music. This cooperation began in the fifties of the twentieth century. The very beginnings are rooted in the cooperation with Krátky Film Praha, where the films involved were documentaries, educational films and animated films. In the beginning, short films were created, which were followed later by popularizing or scientific ones. In 1950's, Jan Novák also produced works for a puppet film, a film magazines, and he also wrote compositions for a radio orchestra.
Reference
[1] BARTOŠEK, Luboš. Dějiny československé kinematografie I. Němý film 1896–1930. SPN, Praha, 1979.

[2] BENDA, Jan. Týrlová, Zeman a ti druzí. Historie zlínského (gottwaldovského) studia animovaného filmu. 1. vyd. Praha, 2019. ISBN 978-80-7568-182-9.

[3] BLATNÝ, Pavel. Tři zastavení s Janem Novákem, Zastavení druhé: Svoboda. Hudební rozhledy, 1990, roč. 43.

[4] BROŽ, Jaroslav – FRÍDA, Myrtil. Historie československého filmu v obrazech 1930–1945. Praha, 1966.

[5] BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu. Praha, 1966.

[6] ČESÁLKOVÁ, Lucie – SKOPAL, Pavel. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové hudby. Národní filmový archiv, 2016.

[7] ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film – náš pomocník: studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. 1.vyd. Národní filmový ústav, Praha. ISBN 978-80-210-8057-7/ISBN 978-80-7004-170-3/ISSN 1211-3034.

[8] FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59–74.

[9] FLAŠAR, Martin – ŽŮREK, Pavel. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence 1947–1959. 1. vyd., Masarykova univerzita, Brno 2021. ISBN 978-80-210-9890-9.

[10] HRABAL, František. V kontextu tvorby. 1.vyd. Praha – Arbor vitae ve spolupráci s Akademií věd České republiky, 2006. s. 320. ISBN 80-86300-70-6.

[11] HUTYRA, Michal. Významní čeští skladatelé pro kytaru 2. poloviny dvacátého století. Magisterská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Brno, 2012.

[12] Jan Novák ve vzpomínkách přátel, sborník k 90. výročí narození skladatele. Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno, Jarmila Mráčková (ed.), 2011.

[13] KAŠPAR, Lukáš. Český hraný film a filmaři za protektorátu. Nakladatelství Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-347-3.

[14] MATZNER, Antonín – PILKA, Jiří. Česká filmová hudba. 1.vyd. Praha – Dauphin, 2002, s. 306–314. ISBN 80-7272-013-9.

[15] NACHMILNEROVÁ, Eva. Jan Novák (1921–1984): Kapitoly z tvůrčí biografie. Disertační práce. ÚHV FF UK, Praha, 2013.

[16] NĚMCOVÁ, Alena. Novák Jan [heslo], in The New Grove Dictionary, BD. 18, 2nd Edition 2001, s. 208–210.

[17] OBDRŽÁLKOVÁ, Ludmila. Hudební doprovod lidových písní na Slovácku. Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. Brno, 2014.

[18] OCETEK, Jan. Americké inspirace: Život a dílo skladatele Jana Nováka. Disertační práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017.

[19] TROJAN, Jan. Tvůrčí profil Jana Nováka. Hudební rozhledy, 1964, roč. 17, s. 822–825.

[20] GROSSCHMIDTOVÁ, Rebecca. Tvorba Jana Nováka pre krátky film v 50. rokoch 20. storočia [online]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce: Martin Flašar. Brno, 2022 [cit. 13. 4. 2023]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/jm0ih/.

[21] Krátký film Praha [online]. Krátky film Praha, a.s., 2005. [Cit. 5. 4. 2023]. Dostupné z: http://www.kratkyfilm.eu/.

[22] ZAPLETAL, Petar. Svaz československých skladatelů [heslo]. Český hudební slovník [online]. [Cit. 5. 4. 2023]. Dostupné z: https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5881.

[23] Národní muzeum – České muzeum hudby, Hudebněhistorické oddělení Praha, Česká republika (ďalej len NM – ČMH). Pozostalosť Jana Nováka, č. př. 73/2021:

[24] NOVÁK, Jan. Bezpečnost práce na stavbách, autograf (1953), poř. č. 19, bez č. př., verzia pre orchester.

[25] NOVÁK, Jan. Cesta světla, autograf (1959), poř. č. 40, bez č. př., verzia pre orchester.

[26] NOVÁK, Jan. ČOK – Nová smyčka, autograf (?), poř. č. 53, bez č. př., verzia pre orchester.

[27] NOVÁK, Jan. Náhoda v kostce, autograf (1959), poř. č. 175, bez č. př., verzia pre orchester.

[28] NOVÁK, Jan. Staré Valašsko, autograf (1955), poř. č. 254, bez č. př., verzia pre orchester.

[29] NOVÁK, Jan. Strojírenská výstava ČOK, autograf (?), poř. č. 257, bez č. př., verzia pre orchester.

[30] NOVÁK, Jan. Veselý kolotoč, autograf (1952), poř. č. 285, bez č. př., verzia pre orchester.

[31] NOVÁK, Jan. Výživa rostlin, autograf (1956), poř. č. 290, bez č. př., verzia pre orchester.

[32] NOVÁK, Jan. Vývoj člověka, autograf (1956), poř. č. 289/1/2, bez č. př., verzia pre orchester.

[33] Národní filmový archiv v Praze, Česká republika (ďalej len NFA).

[34] Budulínek a lištičky [film]. Režie Václav ZIKMUND. 1949, bez sign., 12:36.

[35] Budulínek a zlý ptáčník [film]. Režie Anna VESELÁ, Václav ZIKMUND. 1950, bez sign., 19:49.

[36] Stvořeno z hlíny [film]. Režie Vladimír SÍS. 1950, bez sign., 16:17.

[37] Veselý kolotoč [film]. Režie Anna ZYKMUNDOVÁ, Václav ZYKMUND, Břetislav POJAR. 1952, bez sign., 16:53.

[38] Staré Valašsko [film]. Režie Fedor KAUCKÝ. 1955, bez sign., 13:57.