Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce

Název: Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce
Variantní název:
  • Problematic identity-building at the Museum of Republika Srpska in Banja Luka
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 2, s. [41]-56
Rozsah
[41]-56
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article analyzes the historical narratives presented in the exhibitions at the Museum of Republika Srpska in Banja Luka. It also clarifies who promotes that particular representation of history and what factors influence the museums decisions. The article explores the museums development, its organization, financing, and self-presentation, and most importantly the narratives of its permanent and temporary exhibitions. During our analysis, we emphasize the way in which an ingroup is defined in opposition to outgroups, and especially the question of whether or not this act of defining is aimed towards a calming of inter-ethnic relations. The article shows that the Museum of Republika Srpska has a strongly Serbian nationalist tone since, as a key cultural institution of Republika Srpska, it has become an instrument of the centralized politics of memory within the Serbian entity in Bosnia and Herzegovina.
Článek analyzuje historické narativy prezentované v Muzeu Republiky srbské v Banje Luce a zároveň osvětluje, kdo prosazuje danou reprezentaci historie a které faktory mají vliv na muzejní produkci. Mapuje vývoj muzea, jeho správu, financování, sebeprezentaci a zejména narativy trvalých i krátkodobých expozic. Při jejich analýze je kladen důraz na způsob definování vlastní skupiny vůči těm ostatním, zvlášť na otázku, jestli je nastaveno směrem k smíření mezietnických vztahů. Ukazuje se, že v Muzeu RS je používán narativ s výrazně nacionalistickým akcentem, neboť je jako centrální kulturní instituce převážně srbské entity Bosny a Hercegoviny úzce provázáno s politickou scénou Republiky srbské a stává se nástrojem prosazované politiky paměti.
Reference
[1] DORDEVIČ, Milenko. Osobní rozhovor. Banja Luka, 16. 3. 2016.

[2] DORDEVIČ, Milenko. Osobní rozhovor. Banja Luka, 30. 3. 2016.

[3] DORDEVIČ, Milenko. Osobní rozhovor. Banja Luka, 31.3. 2016.

[4] LEKOVÁ, Alma (kurátorka Historického muzea Bosny a Hercegoviny). Osobní rozhovor. Sarajevo, 13. 4. 2016.

[5] NOGOOVÁ, Nataša (muzejní pedagožka). Osobní rozhovor. Banja Luka, 31. 3. 2016.

[6] PUVAČIČOVÁ, Nada. Osobní rozhovor. Banja Luka, 30. 3. 2016.

[7] PUVAČIČOVÁ, Nada. Osobní rozhovor. Banja Luka, 31. 3.2016.

[8] VRAČAR, Janko. Osobní rozhovor. Banja Luka, 30.3.2016.

[9] ZAGORAC, Nikola. Osobní rozhovor. Banja Luka, 31. 3.2016.

[10] ANDERSON, B. (2008) Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

[11] ARONSSON, P. (2015) National museums as cultural constitutions. In P. Aronsson & G. Elgenius (Ed.) National museums and nationbuilding in Europe, 1750-2010: mobilization and legitimacy, continuity and change. Oxon and New York: Routledge, s. 167-199.

[12] ARONSSON, P. & ELGENIUS, G. (2011) Building National Museums in Europe 1750-2010. In EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Linköping: Linköping University Electronic Press.

[13] BAJIČ, L. (2004) Uvodna riječ. In M. Anders (Ed.) Muzej Republike srpske: Vodič. Banja Luka: Muzej Republike Srpske, s. 5-8.

[14] BAR-SIMAN-TOV, Y. (2004) Introduction: Why Reconciliation? In Y. Bar-Siman-Tov (Ed.) From Conflict Resolution to Reconciliation. Oxford University Press, s. 3-11.

[15] BARŠA, P. (2011) Paměť a genocida: Úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo.

[16] BENNETT, T. (1995) The Birth of the Museum: History, theory, politics. London and New York: Routledge.

[17] BYFORD, J. (2007) When I Say "the Holocaust," I Mean "Jasenovac". East European Jewish Affairs, Roč. 37, č. 1, s.51-74. | DOI 10.1080/13501670701197946

[18] CORREIA, S. (2013) The Politics of Memory in Bosnia's Republika Srpska. In O. Listhaug & S. P. Ramet (Ed.) Bosnia-Herzegovina since Dayton : Civic and Uncivic Values. Ravenna: Longo Editore, s. 329-350.

[19] DORDEVIČ, M. (2015) Banja Luka od okupacijedo oslobodenja, 1941-1945. Banja Luka: Muzej Republike Srpske.

[20] HOLÝ, L. (2001) Malý český člověk a velký český národ. Praha: SLON.

[21] HOOPER-GREENHILL, E. (2007) Museums and Education: Purpose, pedagogy, performance. London and New York: Routledge.

[22] KOLSTØ, P. (2011) The Serbian-Croatian Controversy over Jasenovac. In S. P. Ramet & O. Listhaug (Ed.) Serbia and the Serbs in World War Two. London: Palgrave Macmillan UK, s. 225-246.

[23] KOTROŠAN, D. et al. (2007) Situation and Problems in the museums in BiH in the period of 1995-2005. In M. Popovič-Zivančevič (Ed.) Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region. Belgrade: National Museum, s. 319-332.

[24] KULUNDŽIJA, R. (2010) Od Muzeja Vrbaske banovine do Muzeja Republike Srpske (1930-2010). Banja Luka: Muzej Republike Srpske.

[25] LASIČ, M. (2015) Prokletsvo kultuře selektivnog sjecanja. Sarajevo: Friedrich- Ebert-Stiftung.

[26] LATAL, S. & TOE, R. (2016) Bosnian Serb Controversial Referendum Proceeds Despite Warnings. Balkan Insight. Dostupný z: http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnianserb-controversial-referendum-proceedsdespite-warnings-08-15-2016.

[27] LEKA, A. (2012) Museums, collections, and galleries in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Association of ICOM, National Committee of Bosnia and Herzegovina.

[28] LOZÍC, V. (2015) (Re) Shaping History in Bosnian and Herzegovinian Museums. Culture Unbound, Roč. 7, s. 307-329. | DOI 10.3384/cu.2000.1525.1572307

[29] LOZIČ, V. (2011) National Museums in Bosnien-Herzegovina and Slovenia: A Story of Making 'Us'. In P. Aronsson & G. Elgenius (Ed.) EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Linköping: Linköping University Electronic Press, s. 69-97.

[30] LUKE, T.W. (2002) Museum Politics: Power plays at the exhibition. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

[31] MACDONALD, D. B. (2002) Balkan Holocausts?: Serbian and Croatian Victim Centered Propaganda and the War in Yugoslavia. Manchester: Manchester University Press.

[32] MALCOLM, N. (1994) Bosnia: A Short History. Basingstoke and Oxford: Macmillan.

[33] MARSTINE, J. (2006) New Museum Theory and Practice. Blackwell Publishing.

[34] MOLL, N. (2013) Fragmented memories in a fragmented country: memory competition and political identity-building in todays Bosnia and Herzegovina. Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and Ethnicity, Roc. 41, č. 6, s.910-935. | DOI 10.1080/00905992.2013.768220

[35] OKEY, R. (2010) Overlapping National Historiographies in Bosnia-Herzegovina. In T. Frank & F. Hadler (Ed.) Disputed Territories and Shared Pasts Overlapping National Histories in Modern Europe. London: Palgrave Macmillan, s. 349-372.

[36] PAEZ, D. & LIU, J. H. (2009) Collective Memory of Conflicts. Intergroup Conflicts and their Resolution: Social Psychological Series.

[37] PIJETLOVIČ, M. (2016) Janko Vračar, kustos Muzeja RS: Srednjovjekovne tajné srpskih zemalja. Glas Srpske. Dostupný z: http://www.glassrpske.com/kultura/vijesti/Janko-Vracarkustos-Muzeja-RS-Srednjovjekovne-tajnesrpskih-zemalja/lat/203744.html.

[38] POULOT, D., BODENSTEIN, F. & GUIRAL, J. M. L. (2012) Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums. In EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Paris 29 June - 1 July & 25-26 November 2011. LinkÖping: LinkÖping University Electronic Press. Dostupný z: http://dare.uva.nl/document/482842.

[39] PUVAČIČ, N. (2010) Novi život Muzeja Republike Srpske. In R. Kulundžija (Ed.) Od Muzeja Vrbaske banovine do Muzeja Republike Srpske (1930 - 2010). Banja Luka: Muzej Republike Srpske, s. 103-135.

[40] RADOJIČ, M. & VRAČAR, J. (2015) Vodič kroz muzeje igalerije Republike Srpske. Banja Luka: Muzej Republike Srpske.

[41] RICCEUR, P. (2004) Memory, History, Forgetting. Chicago: The University of Chicago Press.

[42] SIMINE, S.A. (2013) Mediating Memory in the Museum: Trauma, Empathy, Nostalgia. London: Palgrave Macmillan.

[43] STARN, R. (2005) A Historians Brief Guide to New Museum Studies. The American Historical Review, Roc. 110, č. 1, s. 68-98. | DOI 10.1086/531122

[44] ŠTĚTKA, V. (2004) Symbolická vymístnění, národní identita a (re)konstrukce paměti. Sociální Studia, č. 2, s.79-91.

[45] ŠUŠNICA, S. (2015) Pop-mitološko označevanje 'naših' ulic Študija primera Banje Luke. Ljubljaň: Univerzita v Ljubljani.