Uhranutí a kletba v balkánské tradici

Název: Uhranutí a kletba v balkánské tradici
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2011, roč. 3, č. 1-2, s. 64-71
Rozsah
64-71
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Uhranutí a kletba zaujímají specifické postavení mezi jevy duchovní kultury. Příspěvek se zabývá obecnými rysy a etnolingvistickými aspekty těchto dvou jevů v balkánské kulturní tradici. Zároveň představuje kletby jako zvláštní frazeologický problém v balkánské lingvistice.
The evil eye and curse occupy a special place among phenomenons of spiritual culture. This article deals with common attributes and ethnolinguistical aspects of these two phenomenons in the cultural traditions of Balkans. It also presents the curses as specific phraseological problem in Balkan linguistics.