Syndrom vyhoření u arabských učitelek v Izraeli ve vztahu k vybraným organizačním proměnným

Název: Syndrom vyhoření u arabských učitelek v Izraeli ve vztahu k vybraným organizačním proměnným
Variantní název:
  • Burnout syndrome among Arab teachers in Israel in relation to selected organizational variables
Autor: Khuri, Ziyad
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. [179]-200
Rozsah
[179]-200
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studií, které se věnují vyhoření u pedagogických profesí, existuje velké množství, ale žádná dosud nezkoumala tento syndrom mezi učiteli arabské národnosti v Izraeli. Účelem naší studie bylo z jistit, nakolik souvisí vyhoření s různými organizačními proměnnými, jako je pracovní zátěž, kontrola, spolupracující vedení, kolegiální podpora a podobně. Dotazník vyhoření podle Maslachové, který jsme pro měření dimenzí vyhoření použili, sestává z trojice dílčích škál: emočního vyčerpání, depersonalizace a osobní výkonnosti. Dotazník vyplnilo 372 učitelek a lze konstatovat, že vykazovaly relativně vysokou míru vyhoření. Výsledky ukazují, že všechny dimenze vyhoření souvisejí se zmíněnými nezávislými proměnnými, ať pozitivně nebo negativně. Vícenásobná regresní analýza potvrdila, že dimenze vyhoření jsou proměnnými ovlivněny různě – pro emoční vyčerpání byly významnými prediktory zátěž, podíl na vedení a vztahy se žáky; pro depersonalizaci byly z jištěny jako signifikantní prediktory pouze vztahy se žáky; pro osobní výkonnost pak kontrola a vztahy se žáky.
Despite the enormous amount of studies on burnout in educational professions, there are still no studies on burnout among Israeli–Arab elementary teachers. The purpose of this study was to examine how teacher burnout is related to different organizational variables such as workload, control, leadership collaboration, and collegial support. The Maslach Burnout Inventory that was used to measure the dimensions of teacher burnout consisted of three subscales: emotional exhaustion, personal accomplishment, and depersonalization. The inventory was completed by 372 (all female) teachers. The findings showed that all burnout dimensions were either positively or negatively related to independent variables. The results of multiple regression analysis indicated that the three dimensions of teacher burnout were affected differently by four predictor variables. The findings showed that workload, leadership collaboration, and student relations were significant predictors for emotional exhaustion; student relations significantly predicted burnout in depersonalization; and, finally, control and student relations were significant predictors for personal accomplishment.
Reference
[1] Abel, M. H., & Sewell, J. (1999). Stress and burnout in rural and urban secondary school teachers. The Journal of Eductional Research, 92(5), 287–293. | DOI 10.1080/00220679909597608

[2] Abu–Asbah, K. (1998). Arab children and youth in Israel: from current situation toward an agenda for the future. Jerusalem: Brookdale (hebrejsky).

[3] Ahola, K., Pulkki–Råback, L., Kouvonen, A., Rossi, H., Aromaa, A., & Lönnqvist, J. (2012). Burnout and behavior–related health risk factors: results from the population–based Finnish health 2000 study. The Journal of Educational Research, 54(1), 17–22.

[4] Aloe, A. M., Amo, L. C., & Shanahan, M. E. (2014). Classroom management self–efficacy and burnout: A multivariate meta–analysis. Educational Psychology Review, 26(1), 101–126. | DOI 10.1007/s10648-013-9244-0

[5] Aluja, A., Blanch, A., & Garcia, L. F. (2005). The dimensionality of the MBI in school teachers: A study of several proposals. European Journal of Psychological Assessment, 21(1), 67–76.

[6] Angerer, J. M. (2003). Job burnout. Journal of Employment Counseling, 40(3), 98–107. | DOI 10.1002/j.2161-1920.2003.tb00860.x

[7] Brissie, J. S., Hoover–Dempsey, K. V., & Bassler, O. C. (1988). Individual, situational contributors to teacher burnout. The Journal of Educational Research, 82(2), 106–112. | DOI 10.1080/00220671.1988.10885876

[8] Brown, L. A., & Roloff, M. E. (2011). Extra–role time, burnout, and commitment: The power of promises kept. Business Communication Quarterly, 74(4), 450–474. | DOI 10.1177/1080569911424202

[9] Byrne, B. M. (1991). The Maslach Burnout Inventory: Validating factorial structure and invariance across intermediate, secondary, and university educators. Multivariate Behavioral Research, 26(4), 583–605. | DOI 10.1207/s15327906mbr2604_2

[10] Byrne, B. M. (1994). Burnout: Testing for the validity, replication, and invariance of causal structure across elementary, intermediate, and secondary teachers. American Educational Research Journal, 31(3), 645–673. | DOI 10.3102/00028312031003645

[11] Byrne, B. M. (1999). The nomological network of teacher burnout: A literature review and empirically validated model. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of international research and practice (s. 15–37). New York: Cambridge University Press.

[12] Cano García, F. J., Padilla Muñoz, E. M., & Carrasco Ortiz, M. Á. (2005). Personality and contextual variables in teacher burnout. Personality and Individual differences, 38(4), 929–940. | DOI 10.1016/j.paid.2004.06.018

[13] Capel, S. A. (1992). Stress and burnout in teachers. European Journal of Teacher Education, 15(3), 197–211. | DOI 10.1080/0261976920150305

[14] Cherniss, C. (1988). Observed supervisory behavior and teacher burnout in special education. Exceptional Children, 54(5), 449–454. | DOI 10.1177/001440298805400508

[15] Conley, S., & Cooper, B. S. (2013). Moving from teacher isolation to collaboration: Enhancing professionalism and school quality. Lanham: R & L Education.

[16] Day, C., & Gu, Q. (2009). Veteran teachers: Commitment, resilience and quality retention. Teachers and Teaching: theory and practice, 15(4), 441–457.

[17] Day, C., & Gu, Q. (2010). The new lives of teachers. Londýn: Routledge.

[18] Dierking, R. C., & Fox, R. F. (2013). "Changing the Way I Teach" Building Teacher Knowledge, Confidence, and Autonomy. Journal of Teacher Education, 64(2), 129–144. | DOI 10.1177/0022487112462893

[19] Dorman, J. P. (2003). Relationship between school and classroom environment and teacher burnout: A LISREL analysis. Social Psychology of Education, 6(2), 107–127. | DOI 10.1023/A:1023296126723

[20] Farber, B. A. (1991). Crisis in Education: Stress and burnout in the American teacher. San Francisco: Jossey–Bass.

[21] Fimian, M. J. (1986). Social support and occupational stress in special education. Exceptional Children, 52(5), 436–442. | DOI 10.1177/001440298605200505

[22] Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165. | DOI 10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x

[23] Freudenberger, H. J. (1975). The staff burn–out syndrome in alternative institutions. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 12(1), 73–82. | DOI 10.1037/h0086411

[24] Friedman, I. A. (1991). High and low–burnout schools: School culture aspects of teacher burnout. The Journal of Educational Research, 84(6), 325–333. | DOI 10.1080/00220671.1991.9941813

[25] Ganster, D. C., Fusilier, M. R., & Mayes, B. T. (1986). Role of social support in the experience of stress at work. Journal of Applied Psychology, 71(1), 102–110. | DOI 10.1037/0021-9010.71.1.102

[26] Gil–Monte, P. R. (2005). Factorial validity of the Maslach Burnout Inventory (MBI–HSS) among Spanish professionals. Revista de Saúde Pública, 39(1), 1–8. | DOI 10.1590/S0034-89102005000100001

[27] Gold, Y. (1985). The relationship of six personal and life history variables to standing on three dimensions of the Maslach Burnout Inventory in a sample of elementary and junior high school teachers. Educational and Psychological Measurement, 45(2), 377–387. | DOI 10.1177/001316448504500223

[28] Gonzalez, M. A. (1997). Study of the relationship of stress, burnout, hardiness, and social support in urban, secondary school teachers (disertační práce).

[29] Gruenert, S., & Valentine, J. (1998). Development of a school culture survey (nepublikovaná disertační práce). University of Missouri.

[30] Gruenert, S., & Whitaker, T. (2015). School culture rewired: How to define, assess, and transform it. Alexandria: ASCD.

[31] Guglielmi, R. S., & Tatrow, K. (1998). Occupational stress, burnout, and health in teachers: A methodological and theoretical analysis. Review of Educational Research, 68(1), 61–99. | DOI 10.3102/00346543068001061

[32] Hanson, S. L. (1994). Lost talent: Unrealized educational aspirations and expectations among US youths. Sociology of Education, 67(3), 159–183. | DOI 10.2307/2112789

[33] Hastings, R. P., & Bham, M. S. (2003). The relationship between student behaviour patterns and teacher burnout. School Psychology International, 24(1), 115–127. | DOI 10.1177/0143034303024001905

[34] Hock, R. R. (1988). Professional burnout among public school teachers. Public Personnel Management,, 17(2), 167–189. | DOI 10.1177/009102608801700207

[35] Iwanicki, E. F., & Schwab, R. L. (1981). A cross validation study of the Maslach Burnout Inventory. Educational and Psychological Measurement, 41(4), 1167–1174. | DOI 10.1177/001316448104100425

[36] Johnson, B., Stevens, J. J., & Zvoch, K. (2007). Teachers' perceptions of school climate: A validity study of scores from the Revised School Level Environment Questionnaire. Educational and psychological measurement, 67(5), 833–844. | DOI 10.1177/0013164406299102

[37] Johnson, T. P., Fendrich, M., & Hubbell, A. (2002). A validation of the Crowne–Marlowe social desirability scale. In Proceedings of the 57th Annual meeting of the American association for public opinion research, (1661–1666). Dostupné z: http://www.srl.uic.edu/publist/Conference/crownemarlowe.pdf

[38] Kantas, A., & Vassilaki, E. (1997). Burnout in Greek teachers: Main findings and validity of the Maslach Burnout Inventory. Work & Stress, 11(1), 94–100.

[39] Kao, G., & Tienda, M. (1998). Educational aspirations of minority youth. American Journal of Education, 106(3), 349–384. | DOI 10.1086/444188

[40] Kaschka, W. P., Korczak, D., & Broich, K. (2011). Burnout: a fashionable diagnosis. Deutsches Ärzteblatt International, 108(46), 781–787.

[41] Kerckhoff, A. C. (1976). The status attainment process: socialization or allocation? Social Forces, 55(2), 368–381. | DOI 10.2307/2576228

[42] Kim, H., & Ji, J. (2009). Factor structure and longitudinal invariance of the Maslach Burnout Inventory. Research on Social Work Practice, 19(3), 325–339. | DOI 10.1177/1049731508318550

[43] Kim, H., Ji, J., & Kao, D. (2011). Burnout and physical health among social workers: A three–year longitudinal study. Social Work, 56(3), 258–268. | DOI 10.1093/sw/56.3.258

[44] King, M. F., & Bruner, G. C. (2000). Social desirability bias: A neglected aspect of validity testing. Psychology & Marketing, 17(2), 79–103. | DOI 10.1002/(SICI)1520-6793(200002)17:2<79::AID-MAR2>3.0.CO;2-0

[45] Kipps–Vaughan, D. (2013). Supporting teachers through stress management. The Education Digest, 79(1), 43–46.

[46] Kremer-Hayon, L., Faraj, H., & Wubbels, T. (2002). Burn-out among Israeli Arab school principals as a function of professional identity and interpersonal relationships with teachers. International Journal of Leadership in Education, 5(2), 149–162. | DOI 10.1080/13603120110057091

[47] Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout: An international review. Educational Research, 29(2), 146–152. | DOI 10.1080/0013188870290207

[48] LaRocco, J. M., House, J. S., & French, J. R. (1980). Social support, occupational stress, and health. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 202–218. | DOI 10.2307/2136616

[49] Laughlin, A. (1984). Teacher stress in an Australian setting: The role of biographical mediators. Educational Studies, 10(1), 7–22. | DOI 10.1080/0305569840100102

[50] Lee, J., Lim, N., Yang, E., & Lee, S. M. (2011). Antecedents and consequences of three dimensions of burnout in psychotherapists: A meta–analysis. Professional Psychology: Research and Practice, 42(3), 252–258. | DOI 10.1037/a0023319

[51] Leiter, M. (1993). Burnout as a developmental process: Consideration of models. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek, Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research (s. 237–250).

[52] Leiter, M. P., & Maslach, C. (1988). The impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 9(4), 297–308. | DOI 10.1002/job.4030090402

[53] Leiter, M. P., & Maslach, C. (2003). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. In D. C. Ganster & P. L. Perrewé (Eds.), Emotional and physiological processes and positive intervention strategies (s. 91–134). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

[54] Leiter, M. P., & Maslach, C. (2011). Areas of Worklife Survey Manual. San Francisco: Mind Garden.

[55] Levine, T. H., & Marcus, A. S. (2010). How the structure and focus of teachers' collaborative activities facilitate and constrain teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26(3), 389–398. | DOI 10.1016/j.tate.2009.03.001

[56] Lieberman, A., & Friedrich, L. D. (2010). How Teachers Become Leaders: Learning from Practice and Research. Series on School Reform. New York: Teachers College Press.

[57] Lya, K. H., Faraj, H., & Wubbels, T. (2002). Burn–Out among Israeli Arab School Principals as a Function of Professional Identity and Interpersonal Relationships with Teachers. International Journal of Leadership in Education, 5(2), 149–162. | DOI 10.1080/13603120110057091

[58] Marzano, R. J., & Heflebower, T. (2012). Teaching & assessing 21st century skills. Bloomington: Marzano Research Laboratory.

[59] Maslach, C. (1982). Вurnout. The Cost of Caring. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

[60] Maslach, C. (1999). Progress in understanding teacher burnout. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of international research and practice (s. 211–222). Cambridge: Cambridge University Press.

[61] Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99–113. | DOI 10.1002/job.4030020205

[62] Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach burnout inventory manual (Vol. 4). Palo Alto: Consulting psychologists press.

[63] Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey-Bass.

[64] Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology, 52(1), 397–422. | DOI 10.1146/annurev.psych.52.1.397

[65] Mazur, P. J., & Lynch, M. D. (1989). Differential impact of administrative, organizational, and personality factors on teacher burnout. Teaching and Teacher Education, 5(4), 337–353. | DOI 10.1016/0742-051X(89)90031-0

[66] Melchior, M. E. W., Bours, G. J. J. W., Schmitz, P., & Wittich, Y. (1997). Burnout in psychiatric nursing: a meta-analysis of related variables. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 4(3), 193–201. | DOI 10.1046/j.1365-2850.1997.00057.x

[67] Mendler, A. N., & Mendler, B. D. (2011). Power struggles: Successful techniques for educators. Bloomington: Solution Tree Press, Inc.

[68] Paulhus, D. L., & Vazire, S. (2007). The self–report method. In R. W. Robins, R. C. Fraley, & R. F. Krueger (Eds.), Handbook of research methods in personality psychology (s. 224–239). New York: Guilford.

[69] Pearson, L. C., & Moomaw, W. (2005). The relationship between teacher autonomy and stress, work satisfaction, empowerment, and professionalism. Educational Research Quarterly, 29(1), 38–54.

[70] Pines, A. M. (2002). Teacher burnout: A psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching, 8(2), 121–140. | DOI 10.1080/13540600220127331

[71] Ratcliff, N. J., Jones, C. R., Costner, R. H., Savage–Davis, E., & Hunt, G. H. (2010). The Elephant in the Classroom: The Impact of Misbehavior on Classroom Climate. Education, 131(2), 306–314.

[72] Reeves, D. (2012, 5. březen). Confront teacher burnout with more safety, time, and R-E-SP-E-C-T, ASCD Express, 7(12). Dostupné z: http://www.ascd.org/ascd-express/vol7/712-reeves.aspx

[73] Rentoul, J. A., & Fraser, B. J. (1983). Development of a school–level environment questionnaire. Journal of Educational Administration, 21(1), 21–39. | DOI 10.1108/eb009866

[74] Rentzou, K. (2015). Prevalence of burnout syndrome of Greek child care workers and kindergarten teachers. Education 3–13, 43(3), 249–262.

[75] Richardsen, A. M., & Martinussen, M. (2005). Factorial validity and consistency of the MBI–GS across occupational groups in Norway. International Journal of Stress Management, 12(3), 289–297. | DOI 10.1037/1072-5245.12.3.289

[76] Rinnawi, K. (2003). The Palestinian society in Israel: An ambivalent agenda. Tel–Aviv: The College of Management.

[77] Russell, D. W., Altmaier, E., & Van Velzen, D. (1987). Job–related stress, social support, and burnout among classroom teachers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 269–274. | DOI 10.1037/0021-9010.72.2.269

[78] Sarros, J. C., & Sarros, A. M. (1987). Predictors of teacher burnout. Journal of Educational Administration, 25(2), 216–230. | DOI 10.1108/eb009933

[79] Shavit, Y. (1990). Segregation, Tracking, and the Educational Attainment of Minorities: Arabs and Oriental Jews in Israel. American Sociological Review, 55(1), 115–126. | DOI 10.2307/2095707

[80] Shea, C. A. (1990). The Emotional Exhaustion Aspect of Burnout and Stressors in Resource LD Teachers. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=ED322117

[81] Shin, H., Noh, H., Jang, Y., Park, Y. M., & Lee, S. M. (2013). A longitudinal examination of the relationship between teacher burnout and depression. Journal of Employment Counseling, 50(3), 124–137. | DOI 10.1002/j.2161-1920.2013.00031.x

[82] Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. Teaching and teacher education, 27(6), 1029–1038. | DOI 10.1016/j.tate.2011.04.001

[83] Solorzano, D. G. (1992). An exploratory analysis of the effects of race, class, and gender on student and parent mobility aspirations. The Journal of Negro Education, 61(1), 30–44. | DOI 10.2307/2295627

[84] Sterrett, W., Sclater, K., & Murray, B. (2011). Preemptive relationships: Teacher leadership in strengthening a school community. Virginia Educational Leadership, 8(1), 17–26.

[85] Tatar, M., & Horenczyk, G. (2003). Diversity–related burnout among teachers. Teaching and teacher education, 19(4), 397–408. | DOI 10.1016/S0742-051X(03)00024-6

[86] Van de Mortel, T. F. (2008). Faking it: social desirability response bias in self–report research. Australian Journal of Advanced Nursing, 25(4), 40–48.

[87] Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.

[88] Wang, F., & Xu, Y. (2004). Job burnout among elementary and high school teachers: Characteristics and relationship with social support. Acta Psychologica Sinica, 36(5), 568–574.