comparison

Vohryzek, Stanislav; Kovář, Josef Jan; Hlavica, Michal. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami