Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (DK FF MU) zpřístupňuje výsledky akademického bádání v podobě časopisů, sborníků a monografií. Většina dokumentů je přístupná volně v plném textu a lze je prohlížet i vyhledávat podle různých kritérií. Plné texty je možné dále využívat v souladu s licencemi. Podrobněji obsah i strukturu databáze přibližují sekce O projektu a Nápověda. Jakékoli připomínky a názory k DK FF MU jsou vítány. 

Kolekce

Časopisy (1991– )​

infoicon Kompletní přehled všech časopisů vydávaných jednotlivými ústavy FF MU. Více v nápovědě.​
Annales psychologici (2014–2015)
Convivium (2014–)
Opera Slavica (1991–)
Porta Balkanica (2009–)
Pro-Fil (2000–)
ProInflow (2009–)
Religio (1993–)
Sacra (2003–)
Theatralia (2009–)
TIM ezin (2011–2014)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (1952–2012)

infoicon Kompletní přehled všech historických řad SPFFBU; většina sborníkových řad se v první dekádě 21. století proměnila v časopisecké tituly. Více v nápovědě.

Všeobecné knižní edice

infoicon Kromě dílčích edic zejména Spisy FF MU, v úplnosti pokrývající převážně monografie členů FF MU. Více v nápovědě.​
MUNI ARTS 100 (2019–)
Věda do kapsy (1991–1995)

Specializované knižní edice (1991– )

infoicon Výběrový přehled oborově nebo tematicky zaměřených edic. Více v nápovědě.
Religionistika (1995–2005)
Litteraria humanitas (1991–2012)
Torzo (1997–2008)

Knihy mimo edice (2013– )

infoicon Výběrový přehled odborných publikací členů FF MU. Více v nápovědě.