[Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка]

Název: [Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка]
Transliterovaný název
[Ardentov, B.N. Fonologija sovremmenogo russkogo literaturnogo jazyka]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [169]-170
Rozsah
[169]-170
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ардентов, Б. Н. Фонология совремменого русского литературного языка. Кишинев: издательство Штиинца, 1979. 101 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.