Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
ISSN
0231-7915
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. E, Series archaeologica et classica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1956-1995
Popis
Archeologicko-klasická řada (řada E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7915, vycházela v letech 1956-1995. Zahrnovala příspěvky z pravěké, časně historické a středověké archeologie, z oblasti klasické archeologie a filologie a dějin starověku. V roce 1996 se rozdělila na dvě samostatné řady: řadu M - archeologickou (ISSN 1211-6327) a řadu N - klasickou (ISSN 1211-6335), na které od 2009 navázaly recenzované vědecké časopisy Studia archaeologica Brunensia, ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Series archaeologica et classica (E) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis), ISSN 0231-7915, was published in 1956-1995. It included contributions from the field of prehistoric, early historic and medieval archaeology, classical archaeology and classical philology, and Ancient history. In 1996, this Series archaeologica et classica was separated into two series: archaeological series (M), ISSN 1211-6327, and classical series (N), ISSN 1211-6335. Starting from 2009, these two series were transformed into peer reviewed scholarly journals Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Ročníky, čísla
1995 (Ročník 44 edice SPFFBU)
E40
1994 (Ročník 43 edice SPFFBU)
E39
1993 (Ročník 42 edice SPFFBU)
E38
1992 (Ročník 41 edice SPFFBU)
E37
1991 (Ročník 40 edice SPFFBU)
E36
1989-1990 (Ročník 38-39 edice SPFFBU)
1988 (Ročník 37 edice SPFFBU)
E33
1987 (Ročník 36 edice SPFFBU)
E32
1986 (Ročník 35 edice SPFFBU)
E31
1985 (Ročník 34 edice SPFFBU)
E30
1984 (Ročník 33 edice SPFFBU)
E29
1983 (Ročník 32 edice SPFFBU)
E28
1982 (Ročník 31 edice SPFFBU)
E27
1981 (Ročník 30 edice SPFFBU)
E26
1980 (Ročník 29 edice SPFFBU)
E25
1979 (Ročník 28 edice SPFFBU)
E24
1977-1978 (Ročník 26-27 edice SPFFBU)
1975-1976 (Ročník 24-25 edice SPFFBU)
1973-1974 (Ročník 22-23 edice SPFFBU)
1972 (Ročník 21 edice SPFFBU)
E17
1971 (Ročník 20 edice SPFFBU)
E16
1970 (Ročník 19 edice SPFFBU)
E15
1969 (Ročník 18 edice SPFFBU)
E14
1968 (Ročník 17 edice SPFFBU)
E13
1967 (Ročník 16 edice SPFFBU)
E12
1966 (Ročník 15 edice SPFFBU)
E11
1965 (Ročník 14 edice SPFFBU)
E10
1964 (Ročník 13 edice SPFFBU)
E9
1963 (Ročník 12 edice SPFFBU)
E8
1962 (Ročník 11 edice SPFFBU)
E7
1961 (Ročník 10 edice SPFFBU)
E6
1960 (Ročník 9 edice SPFFBU)
E5
1959 (Ročník 8 edice SPFFBU)
E4
1958 (Ročník 7 edice SPFFBU)
E3
1957 (Ročník 6 edice SPFFBU)
E2
1956 (Ročník 5 edice SPFFBU)
E1