Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1984-1985, roč. 33-34, č. F28-29

Obrázek
Rok
1984-1985
Rok vydání
1985
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-18 Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla Kudělka, Zdeněk | pdficon
[19]-28 Literatura o díle Stanislava Lolka Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Материал – Materiaux – Materialien
Page Title
[29]-41 Výzkum románské architektury na Moravě IV Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil | pdficon
42-50 Drobnosti k barokní architektuře Moravy V Kudělka, Zdeněk | pdficon
51-58 Z korespondence moravských historiků umění Vojtěchu Birnbaumovi Kudělka, Zdeněk | pdficon
Recenze – Рецензии – Comptes-rendus – Rezensionen
Page Title
[59]-60 [Torelli, Mario. Typology and structure of Roman historical reliefs] Pelikán, Oldřich | pdficon
60 [Bragantini, Irene; Vos, Mariette ed. Museo Nazionale Romano II, 1 : Le Pitture : Le decorazioni della villa romana della Farnesina] Pelikán, Oldřich | pdficon
61-63 [Rodčenko, Alexandr Michajlovič. Stati [i.e. Stat'ji], vospominanija, avtobiografičeskije zapiski, pisma] Sedlář, Jaroslav | pdficon
Page Title
64-65 Šedesátiny PhDr. Miloše Stehlíka Nejedlý, Vratislav | pdficon
Page Title
66-68 Soupis prací PhDr. Miloše Stehlíka | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
69 Seznam ilustrací | pdficon