Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická
ISSN
1214-0414
Variantní název
Otázky filmu a audiovizuální kultury = Cinematographica
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. O, Series cinematologica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2002-dosud
Popis
Řada filmologická (řada O) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1214-0414, je vydávána od roku 2002. Věnuje se otázkám filmu a audiovizuální kultury. Navazuje na řadu teatrologicko-filmologickou (Q), ISSN 1212-3358, vydávanou v letech 1998-2001.
Ročníky, čísla
2005 (Ročník 2 edice SPFFBU)
O2
2002 (Ročník 1 edice SPFFBU)
O1