Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí

Název: Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [121]-126
Rozsah
[121]-126
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor prítomného príspevku sa zaoberá integračnými procesmi v kultúrnom priestore česko-slovensko-maďarského trojuholníka a konštatuje hlboké diachrónne aj synchrónne vzťahy a integračnú silu kresťanskej tradície.
The author of the present contribution deals with the integrative processes in the cultural space of the Czech-Slovak-Hungarian triangle asserting the deep diachronic and synchronic relations and the integrative strength of Christian tradition.