Volnost, rovnost, bratrství? Prvorepublikové vojenské festivity z pohledu nelegionářů

Název: Volnost, rovnost, bratrství? Prvorepublikové vojenské festivity z pohledu nelegionářů
Variantní název:
  • Liberté – égalité – fraternité? Military commemorations of the First Czechoslovak Republic in non-legionary veterans perspective
Autor: Lexa, Lukáš
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 2, s. 25-47
Rozsah
25-47
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The focus of the paper is on the topic celebrations of anniversaries important for society of The First Czechoslovak Republic. Emphasis is put on the contrast between the celebrations of the Czechoslovak Legion and the sidelining of non-Legionary military activities after the First World War. The article covers the forms of commemorating during the representative festivities and the progressive development of their selection. The Czechoslovak Army posed an integral part of all of significant celebrations of the Czechoslovak nation. The study doesn't see the army exclusively as a stationary part of acts of reverence and commemorations, but also as an organiser of such festivities.