"Vše nejlepší, pane prezidente!" Reflexe oslav narozenin hlavy státu v letech 1919–1953 (na příkladu oficiálních pramenů Kanceláře prezidenta republiky)

Název: "Vše nejlepší, pane prezidente!" Reflexe oslav narozenin hlavy státu v letech 1919–1953 (na příkladu oficiálních pramenů Kanceláře prezidenta republiky)
Variantní název:
  • "Happy Birthday, Mr. President!" A reflection of the president's birthday celebrations in 1919–1953 (on the example of the official documents of the office of the president of the republic)
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 2, s. 141-158
Rozsah
141-158
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The presented study is trying to analyze the development of the image of the president's birthday celebrations in 1919–1953. The day was one of the most important rituals during the common year. It was also one of the key factors in forming of the collective memory of the Czechoslovak society at that time. That was especially valid in the years when the independent Czechoslovak state was endangered. By comparison, the study is trying to show, how the form of the feast has changed during the reflected period, which was characteristic by dynamic changes of regimes and ideologies.