Šestisetleté výročí bitvy na Kulikovském poli : Rusofobie a eurasijství L. N. Gumileva v 80. letech 20. století

Název: Šestisetleté výročí bitvy na Kulikovském poli : Rusofobie a eurasijství L. N. Gumileva v 80. letech 20. století
Variantní název:
  • The 600th anniversary of the Battle of Kulikovo : Russophobia and Eurasianism of L. N. Gumilev in the 1980s
Autor: Racyn, Michal
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 2, s. 261-275
Rozsah
261-275
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper focuses on selected historiography concepts of the soviet historian and ethnologist L. N. Gumilev (1912–1992). The main aim is to present Gumilev's revision of the Kulikovo battle (1380). Paper is based on his two articles published in 1980 on the occasion of the 600th anniversary of the event. Primary sources are supplemented by Gumilev's correspondence deposited in Prague and St. Petersburg. Paper clarifies alleged Eurasianist aspects of Gumilev's articles and consequences of their ambivalent reception in the intellectual milieu of Russian nationalists.
Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Proměny reflexe ruského politického a společenského myšlení číslo MUNI/A/1114/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021. Text vychází z připravovaného disertačního projektu zaměřeného na vývoj a proměny eurasijských koncepcí mezi lety 1945–1991 a také z diplomové práce věnované analýze písemného kontaktu mezi P. N. Savickým a L. N. Gumilevem. Srov. Racyn, Michal: Eurasijství P. N. Savického a L. N. Gumileva v kontextu jejich vzájemné korespondence. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Brno 2018. Nepublikovaná diplomová práce.