Advanced search

Searching in title Vivaldi a jeho doba. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 48

Chapter
Pečman, Rudolf. Poslední meziaktí. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 181–186.

Chapter
Pečman, Rudolf. Tendence k programní hudbě. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 221–228.

Chapter
Pečman, Rudolf. Operní metamorfózy. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 271–280.

Chapter
Pečman, Rudolf. Stručné anotace k vyobrazením. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 419–421.

Chapter
Pečman, Rudolf. Vienna – commedia finita. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 187–191.

Chapter
Pečman, Rudolf. In principio: Malé vyznání obdivovatele hudby Antonia Vivaldiho. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 7–12.

Chapter
Pečman, Rudolf. Krátký jeho svět?. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 23–32.

Chapter
Pečman, Rudolf. Pobyt ve Věčném městě. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 137–146.

Chapter
Pečman, Rudolf. Rokoko se stále více hlásí o slovo. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 169–172.

Chapter
Pečman, Rudolf. Chef-d'oeuvre, dílo vpravdě mistrovské. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 229–248.

Chapter
Pečman, Rudolf. Hudba posvátná. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 303–308.

Chapter
Pečman, Rudolf. Autorovo slovo na závěr. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 413–415.

Chapter
Pečman, Rudolf. "Všechna umělecká díla a umění vcelku jsou záhadou", aneb, Spory o libreto. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 81–90.

Chapter
Pečman, Rudolf. Vivaldi und seine Zeit : Zusammenfassung. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 416.

Chapter
Pečman, Rudolf. Kroky k profesionálnímu hudebnictví. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 71–80.

Chapter
Pečman, Rudolf. Osobní rejstřík. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 397–409.

Chapter
Pečman, Rudolf. Oratoria a jejich vyvrcholení. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 309–318.

Chapter
Pečman, Rudolf. Doteky s českými zeměmi a se Slovenskem. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 347–357.

Chapter
Pečman, Rudolf. Cesta k vavřínům. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 97–104.

Chapter
Pečman, Rudolf. Svět se dále otevírá. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 147–162.

Chapter
Pečman, Rudolf. Věcný rejstřík. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 410–412.

Chapter
Pečman, Rudolf. Seznam pramenů a literatury. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 388–396.

Chapter
Pečman, Rudolf. Orientační přehled díla Antonia Vivaldiho. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 379–383.

Chapter
Pečman, Rudolf. J.S. Bach a styl italské triové sonáty. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 335–339.

Chapter
Pečman, Rudolf. Itálie – "širší vlast". In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 33–36.