Collections

Journals (1991– )​

infoicon Kompletní přehled všech časopisů vydávaných jednotlivými ústavy FF MU. Více v nápovědě.
Annales psychologici (2014–2015)
Convivium (2014–)
Opera Slavica (1991–)
Porta Balkanica (2009–)
Pro-Fil (2000–)
ProInflow (2009–)
Religio (1993–)
Sacra (2003–)
Theatralia (2009–)
TIM ezin (2011–2014)

Proceedings of the Faculty of Arts at Brno University (1952–2012)

infoicon Kompletní přehled všech historických řad SPFFBU; většina sborníkových řad se v první dekádě 21. století proměnila v časopisecké tituly. Více v nápovědě.

General book series

infoicon Kompletní přehled všech titulů této všeobecné edice, která pokrývá převážně odborné monografie členů FF MU. Více v nápovědě.
MUNI ARTS 100 (2019–)
Věda do kapsy (1991–1995)

Specialized book series (1991– )

infoicon Kompletní přehled všech oborově nebo tematicky zaměřených edic. Více v nápovědě.
Litteraria humanitas (1991–2012)
Religionistika (1995–2005)
Torzo (1997–2008)

Single books (2013– )

infoicon Výběrový přehled odborných publikací členů FF MU. Více v nápovědě.