Titles

Displaying 1 - 10 of 36626

Chapter
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. , pp. 7–16.

Article
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, vol. 47, iss. F42, pp. 27–49.

Article
Studeničová, Hana. ... einem ersamen Rath verehrt : über Widmungen der Musikalien an mährische Städte ca. 1560–1620. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 1, pp. 15–37.

Chapter
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. , pp. 189–196.

Chapter
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. , pp. 115–123.

Article
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, vol. 51, iss. F46, pp. 77–90.

Article

Article
Kopřiva, Roman. ... und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2008, vol. 22, iss. 1, pp. 101–122.