Advanced search

Searching in title O barokní kultuře : sborník statí. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Chapter
Richter, Václav. Poznámky k baroknímu umění. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 147–160.

Chapter
Beneš, Bohuslav. Dramatické postupy kramářských písní. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 115–132.

Chapter
Kopecký, Milan. K české barokní homiletice. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 61–74.

Chapter
Racek, Jan. K problému periodizace českého hudebního baroku 17. a 18. století. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 133–146.

Chapter
Škarka, Antonín. Baroknost literárního stylu J.A. Komenského. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 41–52.

Chapter
Hrabák, Josef. Úvodem. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 7–8.

Chapter
Válka, Josef. Problém baroka jako kulturní a historické epochy. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 11–24.

Chapter
Neumann, Jaromír. Contribution au problème du caractère spécifique du baroque de bohême. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 161–182.

Chapter
Tichá, Zdeňka. K zobrazování skutečnosti v české poezii barokní doby. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 87–96.

Chapter
Palas, Karel. Pololidové básnictví barokní a kancionálová píseň. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 75–86.

Chapter
Kopecký, Jan. České lidové divadlo v kontextu evropské divadelní kultury. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 105–114.

Chapter
Kopecký, Milan. Diskuse. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 183–184.

Chapter
Hrabák, Josef. Dnešní stav bádání o českém literárním baroku a jeho aktuální úkoly. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 25–40.

Chapter
Nováková, Julie. Proč je Komenského latina barokní. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 53–60.

Chapter
Hrabák, Josef. Zum Geleit. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 9–10.

Chapter
Jmenný rejstřík. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 185–191.

Chapter
Brtáň, Rudo. Z problematiky slovenského baroka. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 97–104.