Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1961, vol. 10, iss. A9. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 29

Article
Bauer, Jaroslav. K vývoji polských obsahových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 71–80.

Article
Erhart, Adolf. Litevská jazykovědná periodika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 209–210.

Article
Erhart, Adolf. Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 17–34.

Article
Čejka, Mirek. O problémech slova v čínštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 185–190.

Article
Gregor, Alois. [Meriggi, Bruno. La lingua slovacca]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 194–195.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 212–218.

Article
Bauer, Jaroslav. [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 203–204.

Article
Brym, Jiří. [Rudnev, A.G. Синтаксис осложненного предложения]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 201–203.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Slama Casacu, Tatiana. Experimentally reversed speaking, with special view to diphtohgs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 207–209.

Article
Masařík, Zdeněk. Zum Lautstand der brünner deutschen Urkunden. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 113–123.

Article
Dubský, Josef. L'aspect du verbe et l'action verbale en français et en espagnol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 157–164.

Article
Dvořáková, Eva. Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 141–151.

Article
Jelínek, Milan. Slovotvorný typ honěná. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 81–93.

Article
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 153–156.

Article
Jiráček, Jiří. Přípona -tor v ruštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 61–69.

Article
Šlosar, Dušan. [Sieczkowski, Andrzej. Struktura slowotwórcza przymiotników czeskich i polskich: studium porównawcze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 195–197.

Article
Vachek, Josef. [Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 204–206.

Article
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktická konference v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 211.

Article
Mrázek, Roman. [Схоневельд, К.Г. ван. Семантический анализ древнерусской системы определенных форм прошедшего времени]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 197–201.

Article
Jelínek, Milan. Akademik František Trávníček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 5–16a.

Article
Večerka, Radoslav. Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 35–46.

Article
Bartoš, Lubomír. Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas en el español venezolano. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 165–172.

Article
Grepl, Miroslav. [Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 191–194.

Article
Dubský, Josef. [Apostel, L.; Madelbrot, B.; Morf, A. Logique, langage et théorie de l'information]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 206–207.

Article
Michálková, Věra. Východomoravské věty typu "było vdołky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 105–112.